Zakład Slawistyki Zachodniej i Południowej

e-mail:mmalanowska@uni.opole.pl

Konsultacje


Prowadzone zajęcia:

 • gramatyka opisowa języka czeskiego
 • praktyczna nauka języka czeskiego
 • kultura wypowiedzi ustnych
 • informacja naukowa
 • współczesny film czeski
 • czeska poezja śpiewana
 • przegląd języków słowiańskich
 • komputerowe wspomaganie tłumaczeń
 • przekład specjalistyczny

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, Filologii Słowiańskiej, gdzie pod kierunkiem prof. (UWr) dr hab. Jana Sokołowskiego napisała pracę “Derywacja semantyczna w najnowszym słownictwie czeskim i polskim” oraz pracę doktorską “Paradygmaty słowotwórcze w języku czeskim i polskim (na przykładzie wybranych klas semantycznych)” obronioną w 2013 roku. Ukończyła także Podyplomowe Studium Wydawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim.

W języku fascynuje ją systemowość, jego struktura – pełna reguł, a jednocześnie otwarta na potrzeby użytkowników, aby wyrażać nowe pojęcia i myśli. Poznawanie języka ojczystego i języków obcych uważa za inspirujące, ponieważ pozwala to znajdować podobieństwa, ale i odkrywać inne sposoby wyrażania myśli i nazywania świata. Stąd zainteresowanie konfrontacją języków czeskiego i polskiego przede wszystkim na gruncie słowotwórstwa.

Oprócz języków lubi porównywać różne smaki, zwłaszcza kuchni południowych, słuchać muzyki i po prostu rozmawiać.

Wykaz publikacji

Artykuły:

 1. Derywaty semantyczne w słownikach neologizmów języka czeskiego i polskiego, [w:] Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 5, red. M. Sarnowski, W. Wysoczański, Wrocław 2005, s. 197-202.
 2. Z problematyki konfrontatywnego opisu paradygmatów w języku czeskim i polskim [w:] Europeica – Slavica – Balto, Praha 2007, s. 159-171.
 3. Paradygmaty słowotwórcze konstytuowane przez rzeczowniki nazywające części ciała w języku czeskim i polskim [w:] Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 6, red. M. Sarnowski, W. Wysoczański, Wrocław 2008, s. 237-247.
 4. Analiza paradygmatów słowotwórczych w języku czeskim na przykładzie rzeczowników obcego pochodzenia [w:] Język i literatura czeska w europejskim kontekście kulturowym. Český jazyk a literatura v evropském kulturním kontextu, red. M. Balowski i J. Svoboda, wyd. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu, Racibórz 2008, s. 145-150.
 5. Analiza konfrontatywna paradygmatów słowotwórczych wybranych rzeczowników obcego pochodzenia w języku czeskim i polskim, [w:] Varia XVII. Zborník materialov zo XVII Kolokvium mladých jazykovedcov, Liptovská Osada – Škutovky 2010, s. 329-340.
 6. Tytuły administracji kościelnej w języku czeskim i polskim – paradygmat słowotwórczy [w:] Od slova k modelu jazyka 2012. Sborník z 13. mezinárodního setkání mladých lingvistů, red. B. Bednaříková, P. Hernandezová, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2013, s. 239-249.
 7. Nazwy pokrewieństwa i powinowactwa w języku czeskim i polskim. Paradygmat słowotwórczy [w:] Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 8, red. I. Łuczków, M. Sarnowski, Wrocław 2014, s. 245-254.
 8. Šátkování i chustonoszenie – codzienne doświadczanie rodzicielstwa [w:] Doświadczanie codzienności w języku i literaturze czeskiej, red. M. Balowski, Poznań 2015, s. 383-392.
 9. Potencjał słowotwórczy wybranych czasowników dźwiękonaśladowczych w języku czeskim i polskim, „Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 9. Slavica Wratislaviensia”, nr 165, 2018, s. 255-266.
 10. Primární substantiva jako základ pro prefixální derivaci v češtině a polštině, [w:]  Jazyková euromozaika: místo pro divergenci/konvergenci jazyků: sborník z 14. mezinárodního setkání mladých lingvistů, red. B. Bednaříková, D. Jensenová, P. Stůjová, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc [2018],  s. 142-150.

Recenzje:

 1. „Briefwechsel zwischen Jan Baudouin de Courtenay und Jooseppi J. Mikkola aus den Jahren 1898–1926, herausgegeben von Raimo Pullat in Zusammenarbeit mit Magdalena Smoczyńska, Polnische Akademie der Wissenschaften und Künste, Studien und Materialen zur Geschichte der Polnischen Akademie der Wissenschaften und Künste, Band IV, Kraków 2004 (Raimo Pullat przy współpracy z Magdaleną Smoczyńską: Jan Baudouin de Courtenay i Jooseppi J. Mikkola korespondencja z lat 1898–1926, Studia i materiały do dziejów Polskiej Akademii Umiejętności, tom IV, Kraków 2004, [w:] „Wrocławskie Studia Wschodnie” 10 (2006), Wrocław 2006, s. 330-333.
 2. Jazyk, média, politika, red. Světla Čmejrková, Jana Hoffmannová, nakladatelství, Academie věd České republiky, Praha 2005, 240 s. [w:] “Bohemistyka” 2008, nr 1-4, s. 313-316.