Literatury emigracyjne państw Grupy Wyszehradzkiej

oraz innych narodów słowiańskich

W roku 2008 Katedra Slawistyki uzyskała grant Funduszu Wyszehradzkiego na uruchomienie nowego przedmiotu: „Literatury emigracyjne państw Grupy Wyszehradzkiej oraz innych narodów słowiańskich, przygotowany przez dr hab. Joannę Czaplińską i dr Sabinę Giergiel.

Roczny kurs, który rozpocznie się w roku akademickim 2009/2010, przeznaczony jest dla studentów filologii słowiańskiej, polskiej oraz kulturoznawstwa. Jego przedmiotem jest zaprezentowanie najważniejszych zjawisk w literaturach słowiańskich powstających na emigracji po 1945 roku. Podczas zajęć omawiane będą zarówno historyczne przyczyny kolejnych fal emigracji, jak i specyfikę poetyki i tematyki literatury emigracyjnej. Zajęcia mają na celu przybliżenie najważniejszych postaci pisarzy emigracyjnych i utworów powstałych na emigracji, omówienie problemu komunikacji literackiej na obczyźnie. Zajęcia prowadzone będą również przez zaproszonych wykładowców zagranicznych, specjalizujących się w problematyce literatury emigracyjnej.

 1. Barańczak S.: Atlantyda i inne wiersze z lat 1981-1985.
 2. Blatný I.: Szkoła pomocnicza Bixley. „Literatura na Świecie“ 1990 nr 9.
 3. Crnjanski M., Powieść o Londynie, przeł. i wstępem opatrzył B. B. Ćirlić, Toruń 2003.
 4. Czaplejewicz E: Poetyka literatury emigracyjnej. „Poezja“ 1987 nr 4-5.
  Czaplińska J, Tożsamość banity. Problematyka autoidentyfikacji w młodej czeskiej prozie emigracyjnej po 1968 r., Szczecin 2006.
 5. Czapski J: Wyrwane strony. Red. J. Polakówna. Mintricher 1993.
 6. Ćosić B., Deklaracja celna, przeł. D. Ćirlić – Straszyńska, Wołowiec 2003.
 7. Desnica V., Zimowe letnisko, przeł. M. Krukowska, Warszawa 1963.
 8. Dybciak K.: Panorama literatury na obczyźnie. Kraków 1990.
 9. Harníček M.: Mięso. Warszawa 1989.
 10. Jager R., Darkroom, przeł. D. J. Ćirlić, Wołowiec 2004.
 11. Kiš D., Podstępne oddziaływanie biografii (w:) tenże, Wczesne smutki, Wołowiec
  Kohout P. Kacica. Warszawa 1995.
 12. Kolář J.: Z cyklu Szyld Gersainta. Odpowiedzi. Tr. A. S. Jagodziński. “Krasnogruda” 1996/5, s. 112-132.
 13. Kovač M. i David F., Kiedy kwitnie zło. Książka listów 1992 -1995, Warszawa 2001.
 14. Král P.: Żółte niebezpieczeństwo, Westybul, Wspomnienia, „Opcje”1995 / 4 s. 20.
 15. Křesadlo J.: Ścierwopiewcy. „Literatura na świecie” 1992 nr 10/12.
 16. Kryl K.: Wiersze i pieśni. „Krasnogruda” 1996 nr 5.
 17. Kryl K.: Wiersze i pieśni. Tr. R. Putzlacher. „Krasnogruda” 1996 nr 5.
 18. Kundera M.: Księga śmiechu i zapomnienia. Tr. P. Godlewski, A.S. Jagodziński, Warszawa 1984.
 19. Kundera M.: Nieznośna lekkość bytu. Tr. A. Holland, Warszawa 1984.
 20. Miłosz Cz.: O wygnaniu. In : idem: Szukając ojczyzny. Kraków 1992.
 21. Miłosz Cz.: Wiesze, t. 3, Kraków 2003.
 22. Mrożek S. – Emigranci, Warszawa 1996.
 23. Odojewski W.: Zabezpieczanie śladów, Warszawa 1990.
 24. Oraić Tolić D., Stereotypy kulturowe i nowoczesny naród (w:) Widzieć Chorwację. Panorama literatury i kultury chorwackiej 1990-2005, pod red. K. Pieniążek-Marković, G. Rema i B. Zielińskiego, Poznań 2005.
 25. P. Poslední: Ostrogi fantazji. „Literatura na Świecie” 1992 nr 10/12.
 26. Pelc J.: …będzie gorzej. Tr. J. Stachowski, Bydgoszcz 1993
  Powroty w zapomnienie. Dekada literatury emigracyjnej 1989-1999. Red. B. Klimaszewski, W. Ligęza. Kraków 2001.
 27. Škvorecký J.: Przypadki inżyniera ludzkich dusz. Sejny 2009.
 28. Śmieja F.: Wiersze wybrane. Katowice 1996.
 29. Třešňák V.: To, co najistotniejsze o panu Moritzu. Tr. P. Heartman. Warszawa 1989.
 30. Třešňák V.: To, co najistotniejsze o panu Moritzu. Warszawa 1989.
 31. Ugrešić D., Kultura kłamstwa. Eseje antypolityczne, przeł. J. Ćirlić, Wrocław 1998.
 32. Ugrešić D., Ministerstwo bólu, przeł. D. J. Ćirlić, Wołowiec 2006.
 33. Wierzyński K: Poezje zebrane. Białystok 1994.

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close