Szanowni Państwo!

uprzejmie proszę o dokonanie wyboru jednego z wymienionych instytutowych kursów zmiennych przewidzianych do realizacji w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020

Plusy i minusy emigracji – prowadząca dr hab. Joanna Czaplińska, prof. UO

Komunikacja a nowe media – prowadzący dr Daniel Borysowski

Muzyczne miejsca magiczne – prowadzący dr Radosław Marcinkiewicz

Wyboru dokonują studenci obecnego I roku JOSU ; obecnego II roku JOSU oraz obecnego I roku Języka Biznesu.

Informację o wybranym kursie proszę przekazać mailowo lub osobiście do sekretariatu Instytutu do dnia 14 czerwca br.