Informujemy, że w planie dla I JOSU nastąpiły drobne korekty.