Konsultacje pracowników w semestrze zimowym 2017/2018


dr Daria Ambroziak: urlop naukowy


dr Grażyna Balowska: poniedziałek 14.15-15.00, 215 CM; wtorek 13.30-14.15, 215 CM


mgr Daniel Borysowski: czwartek 12.00-13.30, 116 CM


dr Jiří Byčkov: środa 12.00-12.30, 215 CM; czwartek 11.00-12.00, 215 CM


prof. dr hab. Wojciech Chlebda: środa 10.30-12.00, 27 CM


dr hab. prof. UO Joanna Czaplińska: poniedziałek 11.00-12.00, dziekanat; środa 9.00-10.00, dziekanat


dr Irena Danecka: środa 11.00-12.30, 118 CM


dr Bożena Dereń: poniedziałek 8.30-9.15, 24 CM; środa 13.00-14.00, 24 CM


dr hab. prof. UO Aleksander Gadomski: środa 12.30-14.00, 118 CM


dr Tomasz Gadzina: piątek 12.45-14.00, 233 Oleska


dr Maria Giej: poniedziałek 12.00-13.30, 233 Oleska


dr hab. prof. UO Sabina Giergiel: środa 11.30-12.00, 215 CM; (konsultacje w czwartki oprócz 2-go czwartku miesiąca) czwartek 10.15-11.15, 215 CM


dr Anna Krzywicka-Ustrzycka: środa 11.45-13.15, 233 Oleska


dr hab. prof. UO Czesław Lachur: piątek 8.30-10.00, 110 CM


prof. dr hab. Wanda Laszczak: piątek 11.45-13.15, 112 CM


dr Marta Malanowska- Statkiewicz: poniedziałek 13.15-14.00, 215 CM; środa 11.15-12.00, 215 CM


dr Radosław Marcinkiewicz: poniedziałek 19.30-20.15, 205 CM; środa 15.45-16.30, 120 CM


dr Anna Modelska-Kwaśniowska: środa 10.30-12.00, 215 CM


dr Aleksandra Pająk: wtorek 11.00-11.30, 13.00-14.00, 215 CM


dr Bartosz Poluszyński: środa 10.00-11.30, 120 CM


dr Alicja Przyszlak: czwartek 8.30-9.00, 101 Oleska; piątek 12.00-13.00, 116 CM


dr Brygida Pudełko: poniedziałek 14.30-16.00, 233 Oleska


dr Joanna Skolik: wtorek 9.30-11.00, 120 CM


dr Jadwiga Tarsa: środa 10.30-11.15, 233 Oleska; czwartek 15.30-16.15, 233 Oleska


dr Tomasz Wielg: czwartek 11.00-12.30, 24 CM


dr Franciszka Witkowska-Michna: wtorek 12.45-14.00, 120 CM


dr Emilia Wojtczak: czwartek 8.15-8.45, 120 CM; piątek 10.00-11.00, 120 CM


dr Katarzyna Wysoczańska-Pająk: wtorek 12.30-14.00, 233 Oleska