Akademickie Centrum Karier zaprasza 19.01.2017 na szkolenie  szkolenie pt.: Skuteczna ewaluacja, czyli słów kilka o konstruktywnej krytyce, prowadzącym szkolenie będzie Marcin Leśniak i Patryk Orlański.

Link do zapisów: http://badania.uni.opole.pl/index.php/190117?lang=pl