Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie “Wiedza o Rosji”, którego finał nastąpi 19 maja 2017 roku w Warszawie i będzie miał on formę pisemnego sprawdzianu wiedzy o Rosji. Test zostanie przeprowadzony o godzinie 11:00 przy ulicy Marszałkowskiej 115 w siedzibie Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód. Językiem obowiązującym na sprawdzianie będzie polski. W terminie do 5 maja 2017 roku należy przesłać wypełnioną Ankietę wraz z niezbędnymi załącznikami: scanem legitymacji studenckiej oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych na adres e-mail: wiedzaorosji@gmail.com.

Dziesięć osób, które uzyskają największą liczbę punktów uda się na bezpłatny dziesięciodniowy pobyt na Ałtaj w terminie 9-17 września 2017 roku.

Koordynatorem Projektu jest dr Patrycja Spytek

Regulamin  Ankieta uczestnika