Studenckie Koło Naukowe Juryslingwistyki przy Instytucie Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza do udziału w konkursie „Prawo w tłumaczeniu”. Konkurs polega na przetłumaczeniu fragmentu polskiej ustawy na wybrane języki obce: angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański lub włoski (maksymalnie dwa).

Sponsorem nagród w Konkursie jest Wydawnictwo C.H.Beck, a jego patronem Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych PT TEPIS. Szczegółowe informacje o konkursie, regulamin i formularz zgłoszeniowy znajdują się na naszej stronie: www.juryslingwistyka.blog.ils.uw.edu.pl.