Koło Naukowe Kultury Rosyjskiej, Stowarzyszenie Opolskie Lamy oraz Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód zapraszają do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym Wielka Rosja w małym kadrze. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 prace do 5 marca o 23:59. Szczegółowe informacje w regulaminie.

Konkurs odbędzie się w ramach “Sputnika nad Opolem

Regulamin konkursu