Informacje o konkursie fotograficznym: https://www.facebook.com/events/523461461473749/.

Koło Naukowe Kultury Rosyjskiej, Stowarzyszenie Opolskie Lamy oraz Stowarzyszenie Współpracy Polska–Wschód serdecznie
zapraszają do wzięcia udziału w IV edycji konkursu fotograficznego pt. Wielka Rosja w małym kadrze.

W konkursie może wziąć udział każdy. Skierowany jest zarówno do profesjonalnych fotografów jak i amatorów, w dowolnym
wieku. Zdjęcia będą przyjmowane niezależnie od czasu ich wykonania. Każdy uczestnik, wysyłając zgłoszenie, zobowiązuje
się przestrzegać regulaminu, który znajduje się na stronie http://opolskielamy.pl/konkurs-wielka-rosja2019/.

Fotografie powinny być powiązane z szeroko rozumianą Rosją. Może to być np. architektura, portret, krajobraz, zdjęcie
reportażowe, przedstawienie życia codziennego mieszkańców Rosji, relacje polsko-rosyjskie, wspomnienia z podróży,
wakacji, itp. Zgłoszone prace nie mogą być fotomontażami.

Zgłoszenia odbywają się wyłącznie drogą elektroniczną – na adres knkr.uo@gmail.com W tytule e-maila należy wpisać:
Konkurs fotograficzny Sputnik, a w treści wiadomości: imię, nazwisko, numer telefonu oraz informacje o zdjęciach (kiedy
i gdzie zostały zrobione, mile widziany krótki opis).

Na wskazany adres mailowy należy przesłać plik ze zdjęciem podpisany nazwiskiem uczestnika i numerem pracy (np.
kowalski_1) w formacie .jpg bądź .tiff i w rozdzielczości 300 dpi. Zdjęcia niespełniające wymogów jakościowych nie będą
mogły być zaprezentowane na wystawie pokonkursowej. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 prace.

Na zgłoszenia czekamy do 3 marca!
Następnie jury wybierze najlepsze prace oraz powstanie wystawa pokonkursowa, do zobaczenia w kinie Meduza podczas IV
“Sputnika nad Opolem”.