UWAGA!

Posiedzenie Rady Studenckiej Wydziału Filologicznego UO odbędzie się dnia 18.01.2018 r. o godzinie 11:30 w Auli Błękitnej Collegium Maius. Obecność wszystkich starostów obowiązkowa.                 Barbara Serej – przewodnicząca Rady Studenckiej WF UO