Kto i co?

Koło Naukowe Kultury Rosyjskiej Uniwersytetu Opolskiego działa od grudnia 2012 r. Pomimo stosunkowo krótkiego okresu funkcjonowania na swoim koncie mamy organizację wielu ciekawych przedsiewzięć, w których brali udział studenci naszej uczelni ale również innych ośrodków akademickich z Polski i zagranicy oraz mieszkańcy miasta i regionu. Już na samym początku działalności realizowaliśmy projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej: „Slavic Inspirations, czyli Lech, Czech i Rus”, w ramach którego organizowaliśmy szereg inicjatyw takich jak: koncerty, warsztaty, grę miejską i debatę o stereotypach. Ponadto, KNKR dwa razy organizowało studencko-doktorancką konferencję „Syberia wczoraj, dziś i jutro”, której głównym celem było odsłonięcie przed słuchaczami zarówno współczesnej jak i historycznej Syberii wraz ze wszystkimi jej walorami kulturowymi, przyrodniczymi czy turystycznymi. Dwa razy organizowaliśmy również ogólnopolską konferencję „Film zwierciadłem duszy rosyjskiej”, która towarzyszyła festiwalowi filmów rosyjskich „Sputnik nad Opolem”. Przy tym przeglądzie najnowszych dzieł kinematografii rosyjskiej nasze koło współpracowało z kinem Meduza oraz stowarzyszeniem Opolskie Lamy.

W drodze

KNKR organizuje wyjazdy za wschodnie granice i nie tylko. Bardzo pomocna jest przy tym współpraca ze Stowarzyszeniem Współpracy Polska-Wschód oraz Instytuami Slawistyki i Historii Uniwersytetu Opolskiego. W latach 2013-2016 członkowie naszego koła uczestniczyli w wymianach młodzieżowych ze studentami z Petersburga, Nowogrodu Wielkiego, Biełgorodu i Jekaterynburga. W roku 2016 zorganizowaliśmy badania naukowe w Kijowie i Czarnobylu, a w kwietniu 2017 roku realizowaliśmy projekt „Artystyczny Lwów”. Staramy się również uczestniczyć w różnorodnych wydarzeniach związanych z kulturą rosyjską w kraju i za granicą. Wśród naszych członków są uczestnicy oraz laureaci Olimpiady Języka Rosyjskiego w Kaliningradzie czy Konkursu z wiedzy o Rosji.w Warszawie.

Tradycja?

Tradycją w kole stała się doroczna organizacja Sylwestra Słowiańskiego oraz Wigilii Słowiańskiej. Członkowie koła aktywnie uczestniczą w warsztatach i prelekcjach w ramach takich imprez jak Przedwiośnie Naukowe UO czy Opolski Festiwal Nauki. Do naszych inicjatyw można zaliczyć także spotkania podróżnicze, wieczory poetyckie czy konkursy związane z kulturą rosyjską.

Wyróżnienia

Zostaliśmy kilkakrotnie wyróżnieni przez Forum Studenckiego Ruchu Naukowego UO statuetkami dla najlepszego koła naukowego na naszym wydziale oraz w czerwcu 2016 r. jako pierwsze koło w Polsce zostaliśmy uhonorowani Medalem Mickiewicz-Puszkin przez Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód. W roku 2017 podczas Gali Młodego Naukowca UO nasza działalność została doceniona nagrodą dla najlepszego koła naukowego w dziedzinie nauk humanistycznych w roku 2016.

Więcej o naszej bieżącej działalności oraz spotkaniach możecie znaleźć na facebooku i stronie:

https://www.facebook.com/KNKRUO/

http://kulturarosji.manifo.com/

Kontakt:

Mail: knkr.uo@gmail.com

Dowodzą 😉

Aktualny zarząd KNKR UO:

Przewodnicząca: Kamila Kłapińska

Zastępca przewodniczącej: Emilia Borecka

Skarbnik: Agnieszka Golińska

Sekretarz: Dominik Marcinkowski

Zapraszamy do wspólnych przygód i eksplorowania Wschodu!

Mamy mnóstwo planów na kolejne inicjatywy oraz wyjazdy!

Pomóż nam je zrealizować i zostań członkiem KNKR!