Poniższe zmiany zostały naniesione na plany w zakładce Student -> Plany zajęć 2018/2019:

  • III JB (lic.), środa, zajęcia z dr M. Giej w godz. 11:00-12:30 i 12:30-14:00 (zmiana godzin),
  • III JB (lic.), środa, zajęcia z dr B. Poluszyńskim w godz. 14:15-15:45 (zmiana godzin),
  • II JOSU (lic.) GRUPA CZESKA, piątek, Psychologia rynku, dr R. Walczak, s.207 Inst. Psych., co trzy tygodnie: 12.10, 25.10, 16.11, 30.11, 14.12 (nowa pozycja na planie),
  • II JOSU (lic.), Tradycje słowiańskie przeniesione z czwartku na wtorek (zmiana dnia zajęć),
  • III Slawistyka (lic.), środa, zajęcia z dr B. Poluszyńskim w godz. 08:30-10:00 w sali 101 Ol. (zmiana godzin i sali),
  • III Slawistyka (lic.), wtorek, Gra o tron, zajęcia od 9.10 (zmiana dnia zajęć),
  • III Slawistyka (lic.), środa, zajęcia z dr hab. A. Pająk w godz. 10:15-11:45 (zmiana godzin),
  • I JB (mag.), środa, wykład monograficzny, prof. Chlebda, 11:30-12:15, s. 309 (zmiana godziny i sali),
  • I JB (mag.), Kultura masowa, zajęcia od 2.10 (zmiana dnia zajęć),
  • II JOD (mag.), środa, zajęcia z dr B. Poluszyńskim w godz. 10:00-11:00 w sali 101 Ol. (zmiana godzin i sali).