Zakład Literatury i Kultury Rosyjskiej

Międzyzakładowa Pracownia Leksykograficzno-Przekładowa

e-mail: kpajak@uni.opole.pl

Konsultacje


Prowadzone zajęcia:

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. Pracę doktorską z zakresu literaturoznawstwa przygotowała pod kierunkiem prof. dr hab. Telesfora Poźniaka. Obecnie starszy wykładowca w Instytucie Slawistyki Uniwersytetu Opolskiego. Zainteresowania naukowe  to historia i kultura Rosji oraz literatura rosyjska XX i XXI wieku. Od kilku lat zajmuje się również leksykografią przekładową.

Wykaz publikacji

Prace zwarte:

Postać sobowtóra w prozie rosyjskiej lat dwudziestych XX wieku, Opole 2000, ss. 128.

Artykuły i rozprawy:

 1. Polskie przekłady rosyjskich słowianofilów [w:] “Zeszyty Naukowe WSP w Opolu – Filologia Rosyjska XXIII”, Opole 1983, ss. 55 – 68.
 2. “Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza w przekładzie Mikołaja Berga [w:] “Zeszyty Naukowe WSP w Opolu – Filologia Rosyjska XXIV”, Opole 1984, ss.49 – 61.
 3. Opozycja kulturowa Wschód – Zachód w prozie Leonowa [w:] Kultura Wschodu i Zachodu w literaturze rosyjskiej i radzieckiej, Opole 1990, ss. 157 – 162.
 4. Motyw śmierci w dramatach Jurija Oleszy [w:] “Zeszyty Naukowe WSP w Opolu – Filologia Rosyjska XXVII”, Opole 1990, ss. 153 – 161.
 5. Kategorie sobowtórowe w prozie Leonida Leonowa lat dwudziestych [w:] “Zeszyty Naukowe WSP w Opolu – Filologia Rosyjska XXIX”, Opole 1992, ss. 95 – 105.
 6. Technika postaciowania w powieści Borysa Pilniaka “Sobowtóry” [w:] “Zeszyty Naukowe WSP w Opolu – Filologia Rosyjska XXX”, Opole 1993, ss. 115 – 123.
 7. Służebne wierszowanie E.J.Osmańczyka [w:] E.J.Osmańczyk – 1913 – 1989.Materiały sesji naukowej zorganizowanej w I rocznicę śmierci – Opole 16 XI 1990, Opole 1993, ss. 47 – 52.
 8. Sobowtór jawny – bohater podwojony w rosyjskiej prozie lat dwudziestych [w:] “Zeszyty Naukowe WSP w Opolu – Filologia Rosyjska XXXI”, Opole 1993, ss. 37 – 46.
 9. “Homo duplex” – sobowtór psychologiczny w prozie rosyjskiej lat dwudziestych [w:] “Zeszyty Naukowe WSP w Opolu – Filologia Rosyjska XXXII”, Opole 1994, ss. 23 – 30.
 10. Zasada enancjomorfizmu w budowie świata przedstawionego w prozie rosyjskiej lat dwudziestych [w:] Świat przedstawiony w dziełach pisarzy wschodniej słowiańszczyzny, Zielona Góra 1994, ss. 211 – 220.
 11. Postać sobowtóra w prozie rosyjskiej lat dwudziestych XX wieku [w:] “Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Opolskiego – Filologia Rosyjska XXXIV”, Opole 1995, ss. 9 – 60.
 12. Psychologizm współczesnej prozy Wieniamina Kawierina [w:] Słowo. Tekst. Czas. Materiały II Międzynarodowej Konferencji Naukowej – Szczecin 16 – 17.X.1997, Szczecin 1997, ss. 161 – 166.
 13. Dualizm świata przedstawionego w prozie rosyjskiej lat dwudziestych XX wieku [w:] Słowiańszczyzna wschodnia : Twórczość artystyczna a doświadczenie zbiorowe, Zielona Góra 1998, ss. 63 – 69.
 14. “Przechadzki z Puszkinem”. Szkic do portretu [w:] Słowo. Tekst. Czas. Materiały III Międzynarodowej Konferencji Naukowej poświęconej 200 – leciu urodzin Adama Mickiewicza i Aleksandra Puszkina, Szczecin 1999, ss. 99 – 103.
 15. Powieść epistolarna Wieniamina Kawierina [w:] “Studia i Szkice Slawistyczne. Literatura – Kultura – Język”, nr 1, Opole 2002, ss. 81 – 86.

Sprawozdania i recenzje:

 1. Literatura rosyjska i radziecka a historia. Motywy, poetyka. Ogólnopolska konferencja w WSP w Opolu (18 – 19.IX.1985) [w:] “Slavia Orientalis”, t. XXXV, nr 2, 1986, ss.334 – 337.
 2. Odmienna poetyka [w:] “Kwartalnik Nauczyciela Opolskiego”, nr 1 – 2, 1985, ss. 187 – 188.
 3. Społeczne funkcje literatury [w:] “Kwartalnik Nauczyciela Opolskiego”, nr 3 – 4, 1986, ss. 113 – 114.

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close