Zakład Literatury i Kultury Rosyjskiej

e-mail:jgren-kulesza@uni.opole.pl

Konsultacje

Prowadzone zajęcia:

 • literatura rosyjska II poł. XIX w.
 • literatura i kultura Srebrnego Wieku
 • rosyjska literatura współczesna
 • kultura masowa współczesnej Rosji
 • współczesny film i muzyka rosyjska
 • praktyczna nauka języka rosyjskiego

Absolwentka Uniwersytetu Opolskiego w Opolu (1999), ukończyła filologię rosyjską oraz Język Biznesu. Pracę doktorską, napisaną pod kierunkiem Prof. Aleksandry Wieczorek, obroniła w 2007 roku. Obecnie wykłada w Instytucie Slawistyki UO.
Zainteresowania naukowe to literatura rosyjska Srebrnego Wieku, rosyjska literatura współczesna i kultura Rosji, zaś badania naukowe dotyczą sposobu funkcjonowania podstawowych kategorii kultury rosyjskiej – „kulturowego DNA” – w tekstach literackich, jak i we współczesnej kulturze Rosji.

Wykaz publikacji

Prace zwarte:

1. W kręgu kategorii kulturowych w prozie rosyjskiej końca XIX – początku XX wieku. Cierpienie i ofiara. Opole 2012, ss. 184.

Artykuły naukowe

 1. Мотив жертвы в русской духовной культуре (образ православного героя-жертвенника в повести Л. Андреева «Жизнь Василия Фивейского») – „Rusistika’98. Nastupující vĕdecká generace” Ostrava 1998, s. 55–63.
 2. Мотив жертвы в прозе Леонида Андреева (в произведениях 1899–1916 годов) – „Studia i szkice slawistyczne. Literatura. Kultura. Język”, red. B. Kodzis, Opole 2000, s. 35–51.
 3. Między sztuką a wiarą – dylemat powieści Dmitrija Mierieżkowskiego „Leonardo da Vinci” – „Studia Slavica VIII”, red. A. Wieczorek, J. Raclavská, Opole – Ostrava 2004, s. 43–61.
 4. Poszukiwanie jako dramat istnienia bohatera powieści Dmitrija Mierieżkowskiego „Julian Apostata” – „Studia i szkice slawistyczne. Literatura. Kultura. Język”, red. B. Kodzis, Opole 2005, s. 89–100.
 5. „Siostry krzyżowe” – prawosławny typ cierpienia i ofiary według Aleksego Riemizowa – „Studia Slavica IX”, red. A. Wieczorek, J. Raclavská, Ostrava 2005, s. 55-74.
 6. Problem cierpienia i ofiary w trylogii Dmitrija Miereżkowskiego „Chrystus i Antychryst” – „Studia Slavica XII”. Nauki Humanistyczno-Społeczne, zeszyt 384, Toruń 2008.
 7. W kręgu kategorii kulturowych w prozie rosyjskiej końca XIX – początku XX wieku. Cierpienie i ofiara. Autoreferat – „Studia i szkice slawistyczne IX”, red. B. Kodzis, Opole 2008, s. 165-172.
 8. Przestrzeń prowincji rosyjskiej w prozie Maksyma Gorkiego – „Tekst-rzecz-egzystencja w literaturach słowiańskich”, red. B. Stempczyńska i J. Tymieniecka-Suchanek, Katowice 2009, s. 91-104.
 9. Ezoteryzm w życiu Margarity Sabasznikowej. „Zielona żmija, czyli historia jednego życia” – „Światło i ciemność. Motywy ezoteryczne w kulturze rosyjskiej początku XX wieku”, tom III, red. D. Oboleńska, M. Rzeczycka, Gdańsk 2009, s. 58-71.
 10. Kontekst kulturowo-historyczny w historiozoficznej trylogii D. Miereżkowskiego. Powieść „Piotr i Aleksy”. III Międzynarodowe Sympozjum Slawistyczne: Literatury i języki wschodniosłowiańskie wobec swego czasu historycznego, Zielona Góra 2010, s. 265-272.
 11. Rosyjski rock. Specyfika, kontekst kulturowy – uwagi wstępne –, „Unisono na pomieszane języki I”, Sosnowiec 2010, s. 207-214.
 12. Krew i wampiry w tetralogii Siergieja Łukjanienki Nocny Patrol, Dzienny Patrol, Patrol Zmroku, Ostatni Patrol – w druku.

Recenzje:

 1. B. Kodzis, Литературные центры русского зарубежья 1918–1939. Писатели. Творческие объединения. Периодика. Книгопечатание, wyd. Otto Verlag Sagner in Kommission, München 2002 (w:) „Studia Slavica VII”, red. A. Wieczorek, J. Raclavská, Opole­–Ostrava 2003.
 2. Justyna Tymieniecka-Suchanek, Proza Walerija Briusowa wobec kultury. W poszukiwaniu analogii historycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2004, ss.181. (w:) „Studia Slavica XII” Opole 2008, red. A. Wieczorek, J. Raclavská, s. 237-242.

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close