Międzyzakładowa Pracownia Leksykograficzno-Przekładowa

e-mail: jskolik@uni.opole.pl

Konsultacje


Prowadzone zajęcia:

 • praktyczna nauka języka angielskiego (I i II stopień)
 • praca z tekstem angielskim (II stopień)
 • pisanie w języku angielskim (I stopień)

Adiunkt w Instytucie Slawistyki Uniwersytetu Opolskiego, prowadzi zajęcia z języka angielskiego. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (1989 rok). Doktorat z zakresu literaturoznawstwa obroniła w 2003 roku na Uniwersytecie Opolskim (promotor: Prof. Zdzisław Najder). Jej zainteresowania naukowe obejmują życie i twórczość Josepha Conrada, recepcję jego twórczości w Polsce i na świecie, kulturotwórczą rolę Kresów Wschodnich. Zajmuje się również słowem w piosence (między innymi poezją śpiewaną i tekstami rockowymi), a także zagadnieniami związanymi z korespondencją sztuk: oddziaływaniem wzajemnym literatury i muzyki, czy literatury i filmu. Jest autorką wielu publikacji naukowych, brała udział w licznych konferencjach naukowych w kraju i za granicą (m. in. w Londynie, Amsterdamie, Paryżu, Koszycach). Członkini towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Conradowskiego, the Joseph Conrad Society (UK) oraz the Joseph Conrad Society of America. Wśród otrzymanych grantów i wyróżnień najważniejsze to: otrzymane w 2005 roku wyróżnienie za esej w konkursie ogłoszonym przez Joseph Conrad Society of America (Bruce Harkness Young Scholar Award), w 2009 roku wyróżnienie uczelniane – Nagroda Quality, a w 2014 roku grant przyznany przez the Polish Heritage Society (UK).

Wykaz publikacji

Prace zwarte:

The Ideal of Fidelity in Conrad’s Works, Toruń 2009, s. 167.

Publikacje:

 1. Dwie opowieści Marlowa: „Jądro Ciemności” i „Młodość”, „Strony”, Opole 2000, nr 1 (23), s. 28-31.
 2. The Polish “Prince Constant” – the Protagonist of Joseph Conrad’s “Prince Roman”, „Studia i szkice slawistyczne”, Opole 2002, nr 1, s. 35-44.
 3. A Review of Publications on Conrad in Poland in 1997 – 2000, “Con-texts”, Gdańsk 2003, nr 4/5, s. 79-90.
 4. Russia and “the Revolutionary Spirit” in “Under Western Eyes”, “Studia i szkice slawistyczne”, Opole 2005, nr 6, s. 69-80.
 5. Współautorstwo z Marcinem Piechotą: “Conrad’s Europe” Conference; September 21 – 25, Opole / Kraków, “Con-texts”, Gdańsk 2005, nr 6, s. 60-63.
 6. Recenzja książki Agnieszki Adamowicz-Pośpiech, „Lord Jim” Conrada. Interpretacje, “Ruch literacki” 2005, nr 2, s. 231-233.
 7. Conrad’s Polishness: Honour and Disgrace in “Lord Jim”, “Studia i szkice slawistyczne”, Opole 2006, nr 7, s. 55 – 67.
 8. Redakcja tomu (wraz ze Zdzisławem Najderem) Polskie zaplecze Josepha Conrada Korzeniowskiego, t. 1,2, Lublin 2006, wydane 2007.
 9. Nostromo: When fidelity Becomes a Trap, “Studia i szkice slawistyczne”, Opole 2008, nr 9, s. 23 – 29.
 10. Wędrówka po tekstach autorstwa Czesława Niemena w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie o kondycję współczesnego człowieka, Unisono na pomieszane języki 1, Sosnowiec 2010, s. 17 – 31.
 11. Norwid i Niemen: poetycki dialog Mistrza i Ucznia, w: Unisono w wielogłosie 2, Sosnowiec 2011, s. 41-49.
 12. Lord Jim and Razumov – interpretations lost and found under Western eyes, w: “Yearbook of Conrad Studies (Poland)”, nr 6, Kraków 2011, s. 7-22.
 13. Review of “A Historical Guide to Joseph Conrad” by John G. Peters, Oxford: OUP, 2010, pp. 252, w: “Yearbook of Conrad Studies (Poland)”, nr 6, Kraków 2011, s. 69-71.
 14. Jak runął “dziwny świat” Niemena w pieśni Kaczmarskiego, w: Unisono w wielogłosie 3, Sosnowiec 2012, s. 152-163.
 15. Niemen – opis zjawiska w polskiej kulturze współczesnej. Biała i czarna legenda Niemena, w: Literatura w kalejdoskopie sztuki. Twórczość poetów i pisarzy polskich XX wieku jako inspiracja dla dzieł muzycznych, plastycznych i filmowych. W 100-lecie urodzin Czesława Miłosza, Katowice 2013, s. 141-148.
 16. Conrad and censorship in Poland, w: “Studia Neophilologica”, Special Issue (2013), Uppsala 2013, s. 58-68.
 17. Review of In the Realms of Biography, Literature, Politics and Reception: Polish and East-Central European Joseph Conrad, edited by Wiesław Krajka, Boulder: East European Monographs; Lublin MCS UP; New York: Columbia UP, 2010, pp. 482, w: “The Polish Review”, nr 2, Nowy Jork, 2013, s. 97-100.
 18. Conrad’s mythical world of the Borderland, w: From Szlacha Culture to the XXI Century, between East and West. New Essays on Joseph Conrad’s Polishness, ed. Wiesław Krajka, Boulder: East European Monographs; Lublin, New York, 2013, vol. 22, s. 147-169.
 19. Tadeusz Bobrowski as Conrad knew him: the uncle’s letters to the nephew, w: “Yearbook of Conrad Studies (Poland)” nr 8, Kraków 2013, s. 101-119.
 20. Review of: Joseph Conrad, Within the Tides (The Cambridge Edition of the Works of Joseph Conrad), edited by Alexandre Fachard with an introduction by Laurence Davies and notes by Andrew Purssell and Alexandre Fachard, w: “Yearbook of Conrad Studies (Poland)” nr 8, Kraków 2013, s. 149-153.
 21. Jacek Kaczmarski jako uczestnik i kronikarz spraw ważnych, w: Unisono w wielogłosie 4, Sosnowiec 2013, s. 297-307.
 22. Niemen – artysta niepokorny w przestrzeni popkultury, w: Glottodydaktyka wobec wielokulturowości,  Warszawa 2014, s. 173-182.
 23. „A śpiewak także był sam…” Pomiędzy tłumaczeniem i zrozumieniem, w: Tłumaczenie poezji – negocjowanie wyobraźni, Warszawa 2014, s. 157-176.
 24. Pomiędzy romantyczną wizją matki Polki a emancypantką – kobiety w twórczości Josepha Conrada, w: Między tradycją a nowoczesnością. Tożsamość kobiety w przestrzeni domu, w historii, kulturze i na drogach emancypacji, Opole 2014, s. 107-116.
 25. Świat według Lizarda: Damian Bydliński w poszukiwaniu zdania idealnego, w: Unisono w wielogłosie 5. W stronę typologii i terminologii rocka, Sosnowiec 2014, s. 72-82.
 26. Polskie zmagania z Conradem, w: „Alma Mater (miesięcznik Uniwersytetu Jagiellońskiego)” nr 169-170, Kraków 2014, s. 80-82.
 27. Subtelność, efemeryczność, nieoczywistość – specyfika literackiego śladu Josepha Conrada w przestrzeni miejskiej Warszawy i Krakowa, w: Ścieżkami pisarzy, t. 1, Studia i szkice o Krakowie, Kraków 2015, s. 35-45.
 28. „’It shouldn’t have been like that…’ Between the reasons and the results: unexpected consequences of protagonists’ conscious choices in Conrad’s fiction”, w: „L’Epoque Conradienne. Journal of the French Conrad Society 2013-2014. The Unexpected in Conrad’s Fiction”, Limoges 2015, t. 39, s. 33-44.
 29. Ewa Korzeniowska jako matka – strażniczka ogniska domowego. Wychowanie w kresowej rodzinie szlacheckiej na ziemiach polskich pod zaborami w okresie międzypowstaniowym w: Wychowanie w Rodzinie, t. 12 (2/2015), Wrocław2015, s. 235-241.
 30. Conrad under Polish eyes – or: is Conrad still „one of us”?, w: „Yearbook of Conrad Studies (Poland)” nr 10, Kraków, s. 193-209.