Zakład Slawistyki Zachodniej i Południowej

jbyckov@uni.opole.pl

Konsultacje


Prowadzone zajęcia:

  • praktyczna nauka języka czeskiego
  • kultura wypowiedzi ustnych

Studiował na Wydziale FilozoficznymUniwersytetu Ostrawskiego (kierunek studiów bohemistyka, rusycystyka, psychologia i pedagogika dla nauczycieli), na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Masaryka w Brnie (Filologia, specjalność Literatura rosyjska) oraz na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Technicznego w Libercu (Zarządzanie zasobami ludzkimi).
Studia doktorskie zakończył w roku 2004 obroną pracy „Psychologie tvůrčí osobnosti Vladimíra Nabokova, román „Gnostický mýtus“ jako nový fenomén románové poetiky evropské literatury 20. století.“
Obecnie jego zainteresowania badawcze koncentrują się na dwudziestowiecznej czeskiej i rosyjskiej literaturze emigracyjnej oraz psychologii C. G. Junga i jej odbiciu w literaturze powszechnej i filozofii.

  1.  „S naší podporou získaly školy nový náhled”. In: Karvinský deník, vyšlo 2.10.2012, č. 40, ročník 16. Rozhovor s redaktorkou Deníku Karvinsko p. A. Vargovou.
  2. Terapie obětí domácího násilí: „Zaměřte se na řešení”. Portál, Psychologie dnes, č. 11/2013, str. 56-59.
  3. Pedagogika v resocializaci delikventních a vězněných osob. In: Význam pedagogiky v pomáhajících profesích, kolektivní monografie, str. 9, Akademie J. A. Komenského, Karviná 2014. ISBN 978 – 80 – 905678 – 0 – 1.
  4. Vladimir Nabokov a jeho román Pozvání na popravu jako skryté poselství o lidském poznání zašifrované v důmyslných gnostických metaforách archetypického charakteru. In: Tajemství tvaru. Proměny vnější a vnitřní formy artefaktu v ruské literatuře 20. století (kolektivní monografie). Ostravská univerzita v Ostravě, 2015. ISBN 978 – 80 – 7464 708 – 6.
  5. Vznik a vývoj Na řešení orientovaného přístupu (Solutions Focus) v systemické terapii a možnosti jeho aplikace při práci s klienty v obtížných životních situacích. In: Úskalí ve výchově a vzdělávání moderní doby – Pulapki wychovania a i ksztalcenia ery nowozytnej. Kolektivní monografie, Warsaw Management University Publishing House, Karviná 2016. ISBN 978-83-7520-208-3.
  6. Využití imaginativních technik ve výuce českého jazyka u zahraničních studentů. Časopis Krajiny češtiny, Dům zahraniční spolupráce Praha, 2016. ISSN