Zakład Slawistyki Zachodniej i Południowej

jbyckov@uni.opole.pl

Konsultacje

Prowadzone zajęcia:

  • praktyczna nauka języka czeskiego
  • kultura wypowiedzi ustnych

Studiował na Wydziale FilozoficznymUniwersytetu Ostrawskiego (kierunek studiów bohemistyka, rusycystyka, psychologia i pedagogika dla nauczycieli), na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Masaryka w Brnie (Filologia, specjalność Literatura rosyjska) oraz na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Technicznego w Libercu (Zarządzanie zasobami ludzkimi).
Studia doktorskie zakończył w roku 2004 obroną pracy „Psychologie tvůrčí osobnosti Vladimíra Nabokova, román „Gnostický mýtus“ jako nový fenomén románové poetiky evropské literatury 20. století.“
Obecnie jego zainteresowania badawcze koncentrują się na dwudziestowiecznej czeskiej i rosyjskiej literaturze emigracyjnej oraz psychologii C. G. Junga i jej odbiciu w literaturze powszechnej i filozofii.

  1.  „S naší podporou získaly školy nový náhled”. In: Karvinský deník, vyšlo 2.10.2012, č. 40, ročník 16. Rozhovor s redaktorkou Deníku Karvinsko p. A. Vargovou.
  2. Terapie obětí domácího násilí: „Zaměřte se na řešení”. Portál, Psychologie dnes, č. 11/2013, str. 56-59.
  3. Pedagogika v resocializaci delikventních a vězněných osob. In: Význam pedagogiky v pomáhajících profesích, kolektivní monografie, str. 9, Akademie J. A. Komenského, Karviná 2014. ISBN 978 – 80 – 905678 – 0 – 1.
  4. Vladimir Nabokov a jeho román Pozvání na popravu jako skryté poselství o lidském poznání zašifrované v důmyslných gnostických metaforách archetypického charakteru. In: Tajemství tvaru. Proměny vnější a vnitřní formy artefaktu v ruské literatuře 20. století (kolektivní monografie). Ostravská univerzita v Ostravě, 2015. ISBN 978 – 80 – 7464 708 – 6.
  5. Vznik a vývoj Na řešení orientovaného přístupu (Solutions Focus) v systemické terapii a možnosti jeho aplikace při práci s klienty v obtížných životních situacích. In: Úskalí ve výchově a vzdělávání moderní doby – Pulapki wychovania a i ksztalcenia ery nowozytnej. Kolektivní monografie, Warsaw Management University Publishing House, Karviná 2016. ISBN 978-83-7520-208-3.
  6. Využití imaginativních technik ve výuce českého jazyka u zahraničních studentů. Časopis Krajiny češtiny, Dům zahraniční spolupráce Praha, 2016. ISSN

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close