Absolwent posiada interdyscyplinarne kompetencje z zakresu studiów filologicznych, wybranych zagadnień ekonomicznych oraz społeczno-prawnych. Kompetencje te pozwalają na wykorzystanie wiedzy o języku w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego. Absolwent potrafi rozwiązywać problemy zawodowe, gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać (pisemnie i ustnie, w języku polskim, rosyjskim oraz angielskim lub niemieckim) informacje, a także uczestniczyć w pracy zespołowej.

Nabyte umiejętności umożliwiają absolwentowi podjęcie pracy w:

  • przedsiębiorstwach,
  • biurach podróży,
  • redakcjach czasopism,
  • biurach tłumaczeń,
  • środkach masowego przekazu,
  • instytucjach naukowych i uczelniach
  • w sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka rosyjskiego i angielskiego/niemieckiego oraz orientacji w problematyce ekonomicznej.

Absolwent może także podjąć pracę w zawodzie tłumacza przysięgłego (odpowiednie wymagania i uprawnienia określają dla zawodu tłumacza języka obcego – regulacje branżowe, a dla tłumacza przysięgłego – rozporządzenie Ministerstwa Sprawiedliwości).

Po zaliczeniu (uzupełnieniu) kursu pedagogicznego absolwent może podjąć pracę jako nauczyciel języka rosyjskiego oraz angielskiego/niemieckiego w przedszkolach i szkołach podstawowych.  * nie dotyczy studentów, którzy rozpoczęli studia na kierunku język biznesu od roku 2017.


Absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia na specjalności – język biznesu, języki obce w dyplomacji prowadzonych przez Instytut Slawistyki lub na innych kierunkach i specjalnościach filologicznych.