Absolwent posiada interdyscyplinarne kompetencje z zakresu studiów filologicznych, wybranych zagadnień ekonomicznych oraz społeczno-prawnych. Kompetencje te pozwalają na wykorzystanie wiedzy o języku w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego. Absolwent potrafi rozwiązywać problemy zawodowe, gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać (pisemnie i ustnie, w języku polskim, rosyjskim oraz angielskim lub niemieckim) informacje, a także uczestniczyć w pracy zespołowej.

Nabyte umiejętności umożliwiają absolwentowi podjęcie pracy w:

  • przedsiębiorstwach,
  • biurach podróży,
  • redakcjach czasopism,
  • biurach tłumaczeń,
  • środkach masowego przekazu,
  • instytucjach naukowych i uczelniach
  • w sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka rosyjskiego i angielskiego/niemieckiego oraz orientacji w problematyce ekonomicznej.

Absolwent może także podjąć pracę w zawodzie tłumacza przysięgłego (odpowiednie wymagania i uprawnienia określają dla zawodu tłumacza języka obcego – regulacje branżowe, a dla tłumacza przysięgłego – rozporządzenie Ministerstwa Sprawiedliwości).

Po zaliczeniu (uzupełnieniu) kursu pedagogicznego absolwent może podjąć pracę jako nauczyciel języka rosyjskiego oraz angielskiego/niemieckiego w przedszkolach i szkołach podstawowych.


Absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia na specjalności – język biznesu, języki obce w dyplomacji prowadzonych przez Instytut Slawistyki lub na innych kierunkach i specjalnościach filologicznych.


Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close