Poniżej umieszczamy program konferencji:

Program konferencji