Artykuły nadesłane do „Studia Slavica” są recenzowane przez dwóch niezależnych recenzentów z zastosowaniem procedury „double-blind review”, czyli recenzji w pełni anonimowej.
Recenzja składa się z dwóch części – pierwszej, w formie ankiety i drugiej, w formie komentarza recenzenta do recenzowanego tekstu.