Dnia 6.12.17 r. zostały odrobione zajęcia z przedmiotu: Turystyka miejsc historycznych na Kresach (instytutowy kurs zmienny) prowadzony przez dr Annę Krzywicką-Ustrzycką za dzień 03.01.2018 r.