Dnia 3 stycznia 2018 r. odbędą się zajęcia prowadzone w ramach kursu Muzyka i film (byłej) Jugosławii. Tydzień później, tj. 10 stycznia proszę, aby na zajęcia przyszły obie grupy, tzn. studenci z kursu Muzyka i film byłej Jugosławii oraz z kursu Arcydzieła kinematografii słowiańskich.