Szanowni Państwo!

Rada Samorządu Doktorantów Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w II Interdyscyplinarnej Konferencji Studencko-Doktoranckiej “Współczesny człowiek w obliczu (nie) przychylnej rzeczywistości”, która odbędzie się 11 maja 2018 roku w Katowicach.

O potrzebie podejmowania holistycznej dyskusji nad aktualnymi wyzwaniami oraz dylematami dotyczącymi współczesnych kontekstów życia człowieka przekonaliśmy się w trakcie I Interdyscyplinarnej Konferencji Studencko-Doktoranckiej pt. „Współczesny człowiek w obliczu (nie)przychylnej rzeczywistości”, którą zorganizowaliśmy w maju ubiegłego roku. W związku z dużym zainteresowaniem tym wydarzeniem (świadczącym o potrzebie dialogu na proponowane przez nas tematy), serdecznie zapraszamy na kolejną jego edycję.

Istotna w poruszanej tematyce jest wymiana doświadczeń zarówno przedstawicieli środowiska naukowego, jak również praktyków. Prosimy, abyście Drodzy Państwo rozpowszechnili w swoich jednostkach niniejszą informację i załączony do niej Komunikat oraz formularz zgłoszeniowy.

Zgłoszenia udziału w konferencji prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: konferencja.czlowiek@poczta.pl

Termin nadsyłania abstraktów referatów i posterów to 30.03. 2018 r.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w Komunikacie zamieszczonym w załączniku.

Z wyrazami szacunku,

Komitet Organizacyjny

KOMUNIKAT – KONFERENCJA CZŁOWIEK 2018

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – KONFERENCJA CZŁOWIEK 2018