W związku z uroczystościami pogrzebowymi prof. Andrzeja Ciuka zawieszam zajęcia na Wydziale Filologicznym w piątek 08.12. w godzinach 11.00-14.00 – Prodziekan dr E. Szymańska-Czaplak