Studia I stopnia zapewniają absolwentowi zdobycie interdyscyplinarnych kompetencji z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa, historii i kultury języka. Dzięki powyższym kompetencjom absolwent  wykorzysta wiedzę o języku w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego. Efektem studiów filologicznych jest również to, że absolwent potrafi rozwiązywać problemy zawodowe, gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać (pisemnie i ustnie, w języku polskim i rosyjskim / czeskim) informacje, a także uczestniczyć w pracy zespołowej.

Nabyte umiejętności umożliwiają absolwentowi podjęcie pracy w:

  • wydawnictwach,
  • redakcjach czasopism i mediach elektronicznych,
  • biurach tłumaczeń,
  • turystyce,
  • instytucjach naukowych i uczelniach
  • w sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka rosyjskiego lub czeskiego i kultury rosyjskiej lub czeskiej.

Zdobyte umiejętności umożliwią także podjęcie pracy w placówkach kultury, instytucjach samorządu lokalnego, biurach. Absolwent może także podjąć pracę w zawodzie tłumacza przysięgłego (odpowiednie wymagania i uprawnienia określają dla zawodu tłumacza języka obcego – regulacje branżowe, a dla tłumacza przysięgłego – rozporządzenie Ministerstwa Sprawiedliwości).

Zaliczenie (uzupełnienie) kursu pedagogicznego pozwala absolwentowi na podjęcie pracy nauczyciela języka rosyjskiego/czeskiego w przedszkolach oraz szkołach podstawowych.


Absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia na specjalności – języki obce w dyplomacji lub język biznesu prowadzonej przez Instytut Slawistyki lub na innych kierunkach i specjalnościach filologicznych.


Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close