Instytut Slawistyki / Institute of Slavonic Studies

Program Erasmus +

Największy nacisk w nowym programie został położony na edukację formalną i poza formalną służącą rozwijaniu umiejętności uczniów, nauczycieli i pracowników oraz poprawy ich sytuacji na rynku pracy.

W praktyce program Erasmus+ umożliwia zagraniczną mobilność – wyjazdy w celach edukacyjnych (np. podjęcia studiów, odbycia praktyki, szkoleń lub zaangażowania się w wolontariat) uczniów, studentów, kadry edukacyjnej i pracowników młodzieżowych oraz wspiera budowę partnerstw pomiędzy uniwersytetami, szkołami wyższymi i średnimi, przedsiębiorstwami i organizacjami non-profit  na rzecz wzmacniania innowacyjności i budowania wiedzy.

W programie podkreśla się szczególnie znaczenie współpracy międzysektorowej (różne sektory edukacji, instytucje na różnym szczeblu i o różnym profilu) i wzmacnianie efektu synergii pomiędzy sektorami edukacji a środowiskiem pracy.

 

 


 

Więcej o realizacji programu ERASMUS+ w Instytucie Slawistyki UO dowiesz się, kontaktując się z naszymi koordynatorami:

dr hab. Joanna Czaplińska, prof. UO (jczaplinska@uni.opole.pl)
dr Franciszka Witkowska- Michna (fwitkowska@op.pl)


 

Instytut Slawistyki współpracuje z następującymi uczelniami zagranicznymi:

Sofia University St. Kliment Ohridski, Bułgaria/Bulgaria
http://www.uni-sofia.bg
(okres obowiązywania umowy: 2016-2021/agreement duration: 2016-2021)
Kontakt/Contact: Vessa Draganova, e-mail: itg@admin.uni-sofia.bg

Charles University in Prague, Czechy/Czech Republic
http://www.ff.cuni.cz
(okres obowiązywania umowy: 2015-2021/agreement duration: 2015-2021)

Ostravska Universita v Ostrave, Czechy/Czech Republic
http://www.osu.cz
(okres obowiązywania umowy: 2014-2021/agreement duration: 2014-2021)

University of Rijeka, Chorwacja/Croatia
http://www.uniri.hr
(okres obowiązywania umowy: 2016-2021/agreement duration: 2016-2021)
 

Martin-Luther-Universität, Halle-Wittenberg, Niemcy/Germany
http://www.uni-halle.de
(okres obowiązywania umowy: 2014-2020/agreement duration: 2014-2020)

Universität Potsdam, Niemcy/Germany
http://www.uni-potsdam.de
(okres obowiązywania umowy: 2014-2021/agreement duration: 2014-2021)

Universita degli Studi „G. d’Annunzio” Chieti-Pescara, Włochy/Italy
http://www.unich.it(okres obowiązywania umowy: 2014-2021/agreement duration: 2014-2021)

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close