Międzyzakładowa Pracownia Leksykograficzno-Przekładowa

e-mail: ewojtczak@uni.opole.pl

Konsultacje


Prowadzone zajęcia:

 • Językowa obsługa biznesu w jez. niemieckim
 • Obsługa ruchu turystycznego w jęz. niemieckim
 • Korespondencja urzędowa w jęz. niemieckim
 • Niemiecki język biznesu
 • Praktyczna nauka języka niemieckiego
 • Lingworealioznawstwo krajów niemieckojęzycznych
 • Pisanie akademickie w języku niemieckim
 • Praca z tekstem niemieckim
 • Pracownia dyplomowa
 • Proseminarium i seminarium dla licencjatów

 

Germanistka i rusycystka, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, w 2002 r. obroniła pracę „Rzeczownik w języku niemieckim i rosyjskim w zakresie minimum leksykalnego. Kontrastywne badania semantyczne” (promotor: prof. dr hab. N. Morciniec) i uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych na Uniwersytecie Opolskim; adiunkt w Instytucie Slawistyki UO; wykłada przedmioty związane z niemieckim językiem biznesu. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się głównie na językach specjalistycznych w ich teoretycznym i praktycznym wymiarze oraz nauczaniu języków obcych.

Wybrane publikacje:

 1. Specyfika semantyzacji leksyki na zajęciach z języka biznesu, „Studia i szkice slawistyczne. Literatura, kultura, język”, Opole 2000.
 2. Minimum leksykalne w nauczaniu języka biznesu, „Studia i szkice slawistyczne. Literatura, kultura, język”, Opole 2000.
 3.  Konversation als Hemmungsquelle der Kommunikation im Fremdsprachenunterricht, „Lingua et communicatio in sphaera mercaturae. Rossica Ostraviensia”, Ostrawa 2001.
 4. Obraz człowieka aktywnego zawodowo we frazeologii niemieckiej i rosyjskiej, „Studia i szkice slawistyczne. Literatura, kultura, język”, Opole 2002.
 5. Mediengebrauch in der Wirtschaftskommunikation (am Beispiel des Telefonats), „Lingua et communicatio in sphaera mercaturae. Rossica Ostraviensia“, Ostrawa 2002.
 6. Nullentsprechungen beim deutsch-russischen Sprachvergleich und ihre Paraphrasierungsmöglichkeiten, „Lingua et communicatio in sphaera mercaturae. Rossica Ostraviensia“, Ostrawa 2003.
 7.  Mailen – neue Schreibkultur im Geschäftsleben, „Lingua et communicatio in sphaera mercaturae. Rossica Ostraviensia“, Ostrawa 2004.
 8. Neuanglodeutsch. Über die Anglisierung der deutschen Sprache. W: „Lingua et communiatio in sphaera culturae“. Ostrawa 2005.
 9. Die Sprache der deutschen Jugendszene. W: „Eurolingua & Euroliteraria“ Liberec 2005.
 10. Effektiv mailen – ein Weg zum Erfolg im Geschäftsleben? W: „ Tvorive vyuzivanie modernych technologii vo vyucovani cudzich jazykov na skolach rozlicnych stupnov. Zbornik 1” Trnava 2005, Słowacja.
 11. Auf ins Geschäftsleben! Vademecum lesykalne niemieckiego języka biznesu, współautorstwo F. Witkowska, Opole 2007.
 12. Kategoria grzeczności wstecz językach polskim, rosyjskim i niemieckim. Wybrane aspekty. Hradec Kralove 2007, Czechy.
 13. Zmiany zachowań językowych w komunikacji ustnej i pisemnej (w językach polskim i niemieckim), Liberec 2008, Czechy.
 14. Zanikające dobro kultury? – O znajomości przysłów wśród młodych Polaków, w: Paremie narodu slovanskych IV. Sbornik prispevku z mezinarodni konference konane v Ostrave ve dnech 20.-21.11.2008, Ostrava 2008.
 15. Eufemizmy w tekstach polityków i o polityce, w: Dialog kultur V. Sbornik referatu z mezinarodni vedecke konference konane v roce 50. v roci vysokoskolskeho vzdelavani v Hradci Kralove, Hradec Kralove 2009.
 16. Thematisierung von Tabuthemen in ausgewählten Lehrwerken DaF, Liberec 2009.
 17.  Niemieckie i rosyjskie rzeczowniki w minimum leksykalnym. Kontrastywne badania semantyczne, Racibórz 2009.
 18. Wojtczak Emilia: Wyrażanie emocji w interkulturowych kontaktach biznesowych, w: Dialog Kultur VI. Kulturologie, Wydawnictwo Tribun EU, Brno 2011, 106-114.
 19. Wojtczak Emilia: Autonomes Lernen – Mode oder Zeiterfordernis?, w: Der Fremdsprachenunterricht im 21. Jahrhundert, Wydawnictwo Olomoucka Universita. Pedagogicka Fakulta, Olomouc 2010, 138-142.
 20. Wojtczak Emilia: Wojciech Chlebda (red.), Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski, z. 4, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2009, 242 s. ISBN 978-83-7395-351-2, (recenzja), Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu, Instytut Neofilologii, Racibórz 2010, 217-220.
 21. Fachsprachen im Hochschulunterricht. Tradition – Gegenwart – Perspektiven, w:  Didaktik des Deutschen als Fremdsprache im veränderten sprachenpolitischen Kontext nach der Bologna-Reform, Brno 2011,  202-210. ISBN 978-80-263-0079-3.
 22. Pieniądze, bogactwo i praca w (anty)przysłowiach polskich i niemieckich, w: Paremie narodu slovanskych VI, Ostrawa 2012,  278-284. ISBN978-80-7464-127-5.
 23. Wie viel Fachliches gibt es in Fachsprachen?, w: Beiträge der III. Germanischen Konferenz, Miszkolc 2011, 367-372, ISSN HU1219-543X.
 24. Zum Einfluss des Deutschen auf die gegenwärtige polnische Sprache, w:  Deutsch in Forschung und Lehre. Sammelband. X Tagung des Verbandes der Deutschlehrer und Germanisten der Slovakei (1.-4.09.2010), Bd. 1, Prešov 2012,  365-373. ISBN 978-80-555-0573-2.
 25. O istocie języków specjalistycznych, Dialog Kultur VII. Kulturologie, Wydawnictwo Tribun EU, Brno 2013, 60-65.  ISBN 978-80-86472-57-7.
 26. Nowe życie starych form. O modyfikacji przysłów w mediach, Paremie narodu slovanskych VII, Ostrawa 2014, 423-428, ISBN – 978-80-7464-704-8.
 27. Języki specjalistyczne jako narzędzie komunikacji międzykulturowej, w: Language in culture – culture in language, red. A.D. Biedrzyńska, M. Palmowski,  Nowy Sącz 2014, 152-158, ISBN: 978-83-63196-68-4.
 28. Leksyka języków specjalistycznych (na przykładzie języka niemieckiego), w: Języki specjalistyczne w badaniach i praktyce, red. J. Łącka-Badura, Katowice 2016, 101-108, ISBN: 978-83-7875-318-6.
 29. Treści  realio- i kulturoznawcze a motywacja do nauki języka obcego, w: W poszukiwaniu tożsamości językowej, red. W. Stec, A. Hau, t.2, Gdańsk 2016, 241-248, ISBN: 978-83-7865-411-7.
 30. Składnia języków specjalistycznych (na przykładzie języka niemieckiego), w: Zbliżenia 3. Językoznawstwo a Translatologia, red. A. Stolarczyk-Gembiak, M. Woźnicka, Konin 2017, 57-64, ISBN 978-83-65038-22-7.
 31. Nauczanie leksyki języków specjalistycznych (na przykładzie niemieckiego języka biznesu), w: Komunikacja specjalistyczna w edukacji, translatoryce i językoznawstwie, red. M. Grygiel, M. Rzepecka, Rzeszów 2017, 55-65, ISBN 978-83-7996-440-6.

 Udział w konferencjach:

 •  Lingua et communicatio in sphaera mercaturae, Ostrawa, Czechy – wrzesień 2001; wrzesień 2002;wrzesień 2003; wrzesień 2004.
 • Lingua et communicatio in sphaera culturae, Ostrawa, Czechy – wrzesień 2005.
 • Eurolingua & Eurolitteraria, Kreativita w literature a w jazyce, Liberec, Czechy – wrzesień 2005, wrzesień 2007.
 • Dialog Kultur, Hradec Kralove, Czechy – styczeń 2007.
 • Eurolingua & Eurolitteraria. Kreativita w literature a v jazyce – Liberec, Czechy –  13-15.09 2007.
 • Parémie národů slovanských IV, Ostrawa – 20-21.11.2008.
 • Dialog Kultur V, Hradec Kralove, Czechy – 20-21.01. 2009.
 • Eurolingua & Eurolitteraria: Nepřípustnost, nepatřičnost a zákazy v jazykové a literární komunikaci, Liberec, Czechy 24-26.09.2009.
 • Sprache und Emotionen im Deutschen und im Tschechischen, Ostrava, Czechy 26-28.11.2009.
 • X. Tagung des Slowakischen Deutschlehrer- und Germanistikverbandes SUNG – Deutsch in Lehre und Forschung, Preszow, Słowacja, 1-4.09.2010.
 • Stellung der Germanistik in der Tschechischen Republik nach der Bologna-Reform, Praga, Czechy, 16-17.09.2010.
 • Der Deutschunterricht im 21. Jahrhundert, Olomouc, Czechy, 14.10.2010.
 • XXV Germanistische Konferenz, Verknüpfungen, Vernetzungen und Verortungen in der Germanistik, Miskolc (Wegry), 27-28-11-2010.
 • Dialog Kultur VI, Hradec Kralove, Czechy 25-26.01.2011.
 • Paremie narodu slovanskych VI. Mezinarodni konference , Ostrawa – 9 październik 2012.
 • Dialog Kultur VII, Hradec Kralove, Czechy – 22-23 styczeń 2013.
 • I Międzynarodowa Konferencja „Język i jego wyzwania. Język w kulturze, kultura w języku – nowe horyzonty”, Nowy Sącz 26-27.09.2013.
 • Paremie narodu slovanskych VII. Mezinarodni konference, Ostrawa 18-19.09.2014.
 • “Języki specjalistyczne w badaniach i praktyce: doświadczenia, horyzonty, wyzwania”, AE Katowice, 19-21.06.2015 (21.06 moj).
 • „…iż swój język mają” – W poszukiwaniu tożsamości językowej. Międzynarodowa konferencja językowa, Gdańsk 15-16.10.2015.
 • „Zbliżenia: językoznawstwo – translatoryka – literaturoznawstwo”. Międzynarodowa konferencja naukowa, Konin 16-17.11.2015.
 • Języki specjalistyczne – teoria i praktyka, Rzeszów 17-18.09.2016.
 • Język – obraz – dyskurs, Bydgoszcz 17-18.11.2016.
 • Figuratywność w języku, poznaniu i dyskursie, Częstochowa 25-26.11.2016.
 • Języki specjalistyczne a teoria i praktyka II, Rzeszów 14.09.2017.