Pani Dziekan prof. Joanna Czaplińska została mianowana do Międzynarodowej Rady Uniwersytetu Południowoczeskiego w Czeskich Budziejowicach – serdecznie gratulujemy!