Szanowni Państwo,

uroczystość pożegnania tegorocznych absolwentów na naszym wydziale odbędzie się 28 września 2018 r. (piątek) o godz. 15.00 w Auli Błękitnej Collegium Maius.

Zaproszeni do udziału w uroczystości są wszyscy absolwenci drugiego roku studiów drugiego stopnia (studiów magisterskich) oraz trzeciego roku studiów pierwszego stopnia (studiów licencjackich). Dyplomarium jest uroczystością dla Państwa – absolwentów oraz Waszych rodzin i przyjaciół. W uroczystości mogą wziąć udział wszystkie osoby z ostatnich lat studiów, także te, które będą składać egzamin dyplomowy dopiero po 28 września. W takim wypadku, w czasie uroczystości nie będą wręczane dyplomy, a zaświadczenia o ukończeniu studiów. Podobnie jak to miało miejsce w latach poprzednich uroczystość Dyplomarium ma charakter symboliczny.

Szczegółowe informacje organizacyjne zostały przesłane na grupowe adresy absolwentów  (dotychczasowe grupowe adresy mailowe poszczególnych lat). Wszelkie pytania dotyczące Dyplomarium proszę kierować  do p. dr Joanny Skolik na adres: jskolik@uni.opole.pl