Szanowni Państwo,

Chciałam poinformować, że uroczyste spotkanie z tegorocznymi absolwentami na naszym  Wydziale odbędzie się 29. września 2017 r. (piątek) o godz. 14.00 w Auli Błękitnej Collegium Maius. W uroczystości mogą wziąć udział wszystkie osoby z ostatnich lat studiów I-go i II-go stopnia, także te, które będą składać egzamin dyplomowy dopiero po 29 września – serdecznie zapraszamy Was, Wasze rodziny i przyjaciół do wzięcia udziału w uroczystości dyplomarium.

Do 10. września powinny zgłosić się do mnie mailowo osoby, które chcą wziąć udział w uroczystości 29. września. W mailu proszę podać swoje imię i nazwisko, specjalność oraz typ ukończonych studiów (licencjackie lub magisterskie). Aby dyplom mógł zostać uroczyście wręczony na dyplomarium, osoby, które obroniły się w czerwcu lub lipcu powinny go odebrać w dziekanacie i zostawić w mojej przegródce w sekretariacie najpóźniej do 15. września. Osoby, które bronią się we wrześniu nie odbierają dyplomów w dziekanacie, a otrzymają je bezpośrednio na uroczystości 29. września. Osoby, które bronią się po 29. września na uroczystości otrzymają zaświadczenia, a nie dyplomy.

Przebieg uroczystości:

Na pół godziny przed wyznaczonym rozpoczęciem uroczystości w garderobie na parterze Collegium Maius będziecie Państwo mogli wypożyczyć togi. Koszt wypożyczenia – 10 zł. Wypożyczający muszą posiadać przy sobie dokument potwierdzający tożsamość. Birety nie są wypożyczane. Jeśli Państwo chcecie, możecie je zakupić u wielu producentów – informacja w Internecie.

Po zakończeniu uroczystości wręczenia dyplomów w Auli Błękitnej wszyscy absolwenci, rektor, dziekan, dyrektorzy, kierownicy jednostek i pracownicy zaproszeni są do wspólnej fotografii na dziedzińcu Collegium Maius. Podrzucenie biretów w górę kończy uroczystość.

Proszę również, by ktoś z Państwa zdecydował się przygotować maksymalnie pięciominutowe przemówienie pożegnalne – jako przedstawiciel/-ka absolwentów naszego Instytutu. Taką osobę proszę o kontakt ze mną. Czekam na taką informację do 10. września.

W przypadku jakichkolwiek pytań podaję swój adres i telefon:
Joanna Skolik jskolik@uni.opole.pl, 501 241 524