W dniach  02.X. – 06.X.2017 zajęcia z dr F. Witkowską-Michną są odwołane – zwolnienie lekarskie.