W dniach 3-4.04. konsultacje oraz zajęcia z drem D. Borysowskim zostają odwołane (L4). Dotyczy głównie kierunków II JB i I JOSU.