Absolwent posiada interdyscyplinarne kompetencje obejmujące wiedzę i umiejętności z obszaru nauk humanistycznych: językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, ale także nauk społecznych, ekonomicznych i prawnych oraz z podstaw informatyki.   Absolwent kierunku Dielovoj russkij jazyk zdobywa orientację w świecie kultury,  w sferze życia społecznego i gospodarczego Polski, krajów słowiańskich i krajów Europy zachodniej, nabywa też umiejętności komunikowania się w języku polskim i angielskim w podstawowych sferach życia publicznego w formie ustnej i pisemnej, także za pośrednictwem komputera.

Nabyte umiejętności umożliwiają absolwentowi podjęcie pracy w:

  • przedsiębiorstwach,
  • biurach podróży,
  • redakcjach czasopism, biurach tłumaczeń,
  • środkach masowego przekazu,
  • instytucjach naukowych i uczelniach

w sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka rosyjskiego i angielskiego/niemieckiego oraz orientacji w problematyce ekonomicznej.

Absolwent może także podjąć pracę w zawodzie tłumacza przysięgłego (odpowiednie wymagania i uprawnienia określają dla zawodu tłumacza języka obcego – regulacje branżowe, a dla tłumacza przysięgłego – rozporządzenie Ministerstwa Sprawiedliwości).


Absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia na specjalności – język biznesu, języki obce w dyplomacji prowadzonych przez Instytut Slawistyki lub na innych kierunkach i specjalnościach filologicznych.


Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close