Zakład Teorii i Praktycznych Zastosowań Języka Rosyjskiego

Międzyzakładowa Pracownia Leksykograficzno-Przekładowa

e-mail: dborysowski@uni.opole.pl

Konsultacje


Prowadzone zajęcia:

 • Fonetyka języka rosyjskiego
 • Praca z tekstem rosyjskim

Absolwent II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Opolu (klasa matematyczno-informatyczna) oraz Uniwersytetu Opolskiego (filologia rosyjska od podstaw).

Językoznawca z przypadku, choć powiadają, że przypadki nie istnieją. W swojej pracy stara się łączyć zamiłowanie do infotechnologii z językowym.

Z jednej strony interesuje się HTMLem, CSSem, Pythonem, systemami Linux, cyfryzacją tekstów; z drugiej — tekstologią, frazeologią, translatologią oraz leksykografią przekładową (w tym frazeografią). Ostatnio poszerzył zainteresowania o lingwistykę korpusową.

Członek instytutowego zespołu leksykografii przekładowej.

Ojciec dwójki dzieci.

Mąż jednej żony.

Asystent.

Wykaz publikacji i konferencji

1) Konferencje:

 1. Konwersatorium Unisono w wielogłosie 2: Этот мир странный czy Как странен этот мир? Tytuły utworów Czesława Niemena na gruncie rosyjskojęzycznym, Tułowice, 8–9 października 2010 r.
 2. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Dialog Kultur VI: Языковая революция? Семантические неологизмы в русском языке конца XX века, Hradec Králové, 18–19 stycznia 2011 r.
 3. Międzynarodowa Konferencja Frazeologia a przekład: Z problemów ustalania par przekładowych w oparciu o dwutekst, Opole, 4–6 września 2011 r.
 4. Международная конференция XXI. Оломоуцкие дни русистов: К вопросу о польско-русской эквивалентности. Интернет-поиск и верификация, Оломоуц, 7–9 сентября 2011 г.
 5. Ogólnopolska konferencja Unisono w wielogłosie 4: Kypck, czyli Курск. O muzyce, tekstach i teledyskach słów kilka, Tułowice, 12–14 października 2012 r.
 6. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Dialog Kultur VII: Значение и перевод. К вопросу о параллельных текстах, Hradec Králové, 22–23 stycznia 2013 r.
 7. Международная конференция XXII. Оломоуцкие дни русистов: Теретико-практические аспекты анализа битекста (в работе лексикографов), 4–6 сентября 2013 г.
 8. Konferencja Porównawczy aspekt leksykografii – teoria i praktyka: O sposobach ustalania elementarnych odpowiedniości przekładowych dla Podręcznego idiomatykonu polsko-rosyjskiego, Ołomuniec, 24–25 października 2013 r.
 9. Ogólnopolska konferencja Unisono w wielogłosie 6: Kursk do kwadratu, Tułowice, 10–12 października 2014 r.
 10. XIII Kongress MAPRÂL: Parallel’nye teksty kak istočnik perevodnyh èkvivalentov, Granada, 13-20 września 2015 r.
 11. 6th Conference for Young Slavists: Wielotekst w leksykografii przekładowej. Rozważania wstępne, Budapest, 5 May 2016.

 

2) Publikacje różne:

 1. Этот мир странный czy Как странен этот мир? Tytuły utworów Czesława Niemena na gruncie rosyjskojęzycznym, [w:] Unisono w wielogłosie, t. 2: Niemen w kręgu nazw, s. 76-83, Sosnowiec 2011.
 2. Языковая революция? Семантические неологизмы в русском языке конца XX века, с. 9-18, Hradec Králové 2011.
 3. Minucje przekładowe. Jest, jak jest, [w:] Na tropach tranlsatów: W poszukiwaniu odpowiedników przekładowych, red. Wojciech Chlebda, s. 130-131, Opole 2011.
 4. Minucje przekładowe. Jest, jak jest, [w:] Na tropach tranlsatów: W poszukiwaniu odpowiedników przekładowych, red. Wojciech Chlebda, с. 122-124, Opole 2011.
 5. К вопросу о польско-русской эквивалентности. Интернет-поиск и верификация, [w:] XXI. Olomoucké dny rusistů, с. 415-419, Olomouc 2011.
 6. Kypck, czyli Курск. O muzyce, tekstach i teledyskach słów kilka, [w:] Unisono w wielogłosie, t. 4: Rock a media, s. 188-196, Sosnowiec 2013.
 7. O sposobach ustalania elementarnych odpowiedniości przekładowych dla Podręcznego idiomatykonu polsko-rosyjskiego, [w:] Porównawczy aspekt leksykografii – teoria i praktyka, s. 8-19, Olomouc 2014.
 8. Теретико-практические аспекты анализа битекста (в работе лексикографов), [w:] XXII. Olomoucké dny rusistů, с. 331-335, Olomouc 2014.
 9. Z problemów ustalania par przekładowych w oparciu o dwutekst, [w:] Frazeologia a przekład, s. 141-148, Opole 2014.
 10. Parallel’nye teksty kak istočnik perevodnyh èkvivalentov, [w:] Russkij âzyk i literatura v prostranstve mirovoj kul’tury: Materialy XIII Kongressa MAPRÂL, ss. 53-58, Sankt-Peterburg 2015.

 

3) Słowniki:

 1. Zabytki pogranicza, [w:] Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski, t. 6, red. Wojciech Chlebda, s. 61-76, Opole 2013.
 2. Mówimy po rosyjsku, [w:] Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski, t. 7, red. Wojciech Chlebda, s. 15-23, Opole 2014.
 3. Piszemy pracę magisterską, [w:] Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski, t. 7, red. Wojciech Chlebda, s. 123-141, Opole 2014.
 4. Zabytki i muzea pogranicza, [w:] Tematyczny czesko-polsko-rosyjski polsko-czesko-rosyjski słownik pogranicza, red. Wojciech Chlebda, Ivana Dobrotová, ss. 89-115 i 241-268, Opole 2015.