ČESKO-POLSKÉ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ PARTNERSTVÍ

CZESKO-POLSKIE PARTNERSTWO

KULTUROWO-DYDAKTYCZNE

Projektu „Polsko-czeskie partnerstwo kulturowo-dydaktyczne” został zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Partnerami projektu były: Sekcja Polonistyki Katedry Slawistyki Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu i Katedra Slawistyki (obecny Zakład Slawistyki Zachodniej i Południowej) UO. Koordynatorkami projektu były prof. Marie Sobotková po stronie czeskiej i dr hab. Joanna Czaplińska po stronie polskiej.

Projekt obejmował współpracę dydaktyczną obu Katedr, zmierzającą do opracowania programów nauczania nowych przedmiotów, które prezentowały osiągnięcia czeskiej kinematografii na UO, a polskiej – na UP.

Kolejnym zrealizowanym celem projektu była współpraca o charakterze edukacyjnym, w ramach której partnerskie uniwersytety zorganizujowały  5 konferencji naukowych, mających poszerzyć wiedzę studentów.

Wymiernym efektem projektu była wymiana studentów – polscy bohemiści podczas wyjazdów do Ołomuńca nie tylko mogli aktywnie uczestniczyć w konferencjach, pogłębiając tym samym swoją wiedzę, ale również obcować bezpośrednio z kulturą i językiem czeskim, co w przypadku studentów kierunków filologicznych jest cennym wsparciem procesu dydaktycznego.

Projekt zakładał, iż udział w nim weźmie 370 studentów – 120 ze strony polskiej oraz 250 ze strony czeskiej.

Oba uniwersytety uzyskały dofinansowanie łącznie na kwotę 130.088 EUR. Środki te przeznaczono zarówno na realizację celów kulturowo-dydaktycznych, jak i na modernizację bazy oraz wyposażenie sal w sprzęt komputerowy i audiowizualny.

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close