Zakładzie Literatury i Kultury Rosyjskiej

e-mail: bpudelko@uni.opole.pl

Konsultacje


Prowadzone zajęcia:

 • praktyczna nauka języka angielskiego
 • językowa obsługa biznesu
 • korespondencja urzędowa w języku angielskim
 •  obsługa ruchu turystycznego w języku angielskim

Jest absolwentką Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu – mgr filologii rosyjskiej (1981 r.) oraz Uniwersytetu Opolskiego – mgr filologii angielskiej (1998 r.). Stopień doktora nauk humanistycznych, specjalność: literaturoznawstwo angielskie, uzyskała na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w 2006 roku (promotor: prof. dr hab. Wiesław Krajka).
Jest autorką monografii Ivan Turgenev and Joseph Conrad: A Study in Philosophical, Literary and Socio-Political Relationships (2012).

Zainteresowania i tematy badawcze to:
1. Feminizm, literatura feministyczna. Zmiany w pozycji oraz aktywności społecznej i politycznej kobiet w Anglii na początku XX wieku, oraz odzwierciedlenie dyskusji na temat praw kobiet, edukacji, małżeństwa w literaturze (spojrzenie na wyżej wymienione kwestie z pozycji kobiety – May Sinclair oraz mężczyzny – H. G. Wells).
2. Joseph Conrad i literatura rosyjska
Jest członkiem towarzystw naukowych: PASE (Polish Association for the Study of English), ESSE (European Society for the Study of English), Joseph Conrad Society UK, Joseph Conrad Society of America.
Funkcje pełnione w Instytucie Slawistyki / Uniwersytecie Opolskim
1. członek Rady Wydziału Filologicznego UO
2. członek Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydz. Filologicznego UO
3. koordynator Opolskiego Festiwalu Nauki

Nagrody, granty:

 1. Nagroda JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego za działalność organizacyjną – 2009
 2. Nagroda J.M. Rektora Uniwersytetu Opolskiego za działalność naukową – 2014
 3. 2004 – Juliet McLauchlan Travel Grant from the Joseph Conrad Society UK, London
 4. 2004 – Joseph Conrad Society of America Travel Grant
 5. 2005 – Juliet McLauchlan Travel Grant from the Joseph Conrad Society UK, London
 6. 2006 – Juliet McLauchlan Travel Grant from the Joseph Conrad Society UK, London
 7. 2010 – Juliet McLauchlan Travel Grant from the Joseph Conrad Society UK, London
 8. 2011 – Juliet McLauchlan Travel Grant from the Joseph Conrad Society UK, London
 9. 2012 – Juliet McLauchlan Travel Grant from the Joseph Conrad Society UK, London
 10. 2012 – Grant from the Polish Heritage Society UK, London
 11. 2013 – Juliet McLauchlan Travel Grant from the Joseph Conrad Society UK, London
 12. 2014 – Juliet McLauchlan Travel Grant from the Joseph Conrad Society UK, London
 13. 2015 – Juliet McLauchlan Travel Grant from the Joseph Conrad Society UK, London
 14. 2017 the Joseph Conrad Society of America Travel Grant
 15. udział w realizacji grantu w Narodowym Programie Rozwoju Humanistyki pod kierownictwem prof. dra hab. Wiesława Krajki – 0171/FNiTP/H12/80/2011 (decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego z dn. 08.12.2011)

Wykaz publikacji

Prace zwarte:

 1. Pudełko, Brygida, Ivan Turgenev and Joseph Conrad: A Study in Philosophical, Literary and Socio-Political Relationships, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, 2012, ss. 243.
 2. Pudełko, Brygida, Towards the New Woman. Historical and Socio-Political Changes in Britain which Contributed to the Formation of the New Woman and their Reflection in the Selected Novels by May Sinclair and H. G. Wells, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, 2019, ss. 248.

Artykuły i recenzje:

 1. Recenzja książki Viktora Borisova Joseph Conrad v Rossii, The Conradian. 27, 2002/1. Recenzja ukazała się także na stronach Joseph Conrad Society UK.
 2. Artykuł ”Conrad, Spasowicz and Dostoevsky”, Zeszyty Naukowe UO. Filologia Angielska 13, Opole, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2003, s. 117-128.
 3. Artykuł “Turgenev and Conrad”, Russian Literature LVI (2004), s. 431-439.
 4. Artykuł ”Conrad’s The Mirror of the Sea and Turgenev’s A Sportsman’s Sketches”. A Return to the Roots: Conrad, Poland and East-central Europe. Ed. and Introduction Wiesław Krajka. Boulder: Social Science Monographs; Lublin: Maria Curie-Skłodowska UP; New York: Columbia UP; 2005. 273-299. Vol. 13 of Conrad: Eastern and Western Perspectives. Wiesław Krajka, gen. ed., 13 vols. to date. 1992–.
 5. Artykuł ”Turgenev and Conrad’s Views on Philosophy and Art”, Studia i szkice slawistyczne, red. Bronisław Kodzis, Opole, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2005, s. 59-67.
 6. “Elements of Schopenhauerian and Nietzschean Thought in Turgenev and Conrad’s Works”, Studia i szkice slawistyczne, red. Bronisław Kodzis, Opole, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, t.7, 2006, s. 41-53.
 7. ”Turgenev and Conrad’s Representation of Oral Narration”, Studia Slavica XI, red. Raclavská Jana, Wieczorek Aleksandra, Ostrava, Universitas Ostraviensis, 2007, s.43-51.
 8. ”Turgenev, Conrad and James”, Studia i szkice slawistyczne, red. Bronisław Kodzis, Opole, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, t. 9, 2008, s. 11-21.
 9. ”The Garnetts’ Impact on Conrad’s Reception of Turgenev’s Works”,  И. С. Тургенев: вчера, сегодня, завтра. Классическое наследие в изменяющейся России. Материалы международной научной конференции, посвященной 190-летию со дня рождения и 125-летию со дня смерти писателя. Выпуск 2. – Орел, Издательство Орловского государственного университета, 2008, pp..28-30.
 10. ”Female Portrayals in Conrad’s Under Western Eyes and Turgenev’s On the Eve and Virgin Soil”, L’Epoque Conradienne, ed. Nathalie Martinière, Limoges, Pulim, vol. 34, 2009, pp. 29 – 37.
 11. “Conrad, Spasowicz and the Russian Writers: Turgenev and Dostoevsky”. In the Realms of Biography, Literature, Politics and Reception: Polish and East-Central European Joseph Conrad. Ed. and Introduction Wiesław Krajka. Boulder: Social Science Monographs; Lublin: Maria Curie-Skłodowska UP; New York: Columbia UP; 2010, Vol. 19 of Conrad: Eastern and Western Perspectives. Wiesław Krajka, gen. ed., 19 vols. to date. 1992–, 323 – 334.
 12. “Turgenev’s and Conrad’s Treatment of Isolated Men in Under Western Eyes and Virgin Soil”, Studia i szkice slawistyczne, red. Maria Giej, Tomasz Wielg, Opole, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, t. 11, 2011, s. 271-277.
 13. ”The Search for Identity in Conrad’s Under Western Eyes and Turgenev’s Virgil Soil”, Tabu w oku szeroko otwartym, red. Natalia Długosz, Poznań, Wydawnictwo Rys, 2012, s. 285-291.
 14. “Nature in Conrad’s The Mirror of the Sea”, tł. Hou Wenhui, Ecological Literature, red. Liu Quinghan, Pekin, People’s Publishing House, 2012, s. 539 – 547.
 15. “The Images of Nature in Conrad’s The Mirror of the Sea and Turgenev’s Sportsman’s Sketches”, Studia Slavica XVI, red. Czaplińska Joanna, Raclavská Jana, Opole, Opole University, 2012, s.251-263.
 16.  “Conrad and Turgenev’s Delineations of Nature”, University of Bucharest ReviewLiterary and Cultural Studies Series,
  (M)OTHER NATURE? Inscriptions, Locations, Revolutions, Editura Universităţii din Bucureşti, vol. II – new series, no. 2/2012, pp. 60-71.  (ISSN 2069-8658) http://ubr.rev.unibuc.ro/?page_id=763&lang=ro
 17. “In Search of a Perfect Form and Style: Turgenev and Conrad’s Emphasis on Visual Impression”, Poznańskie Studia Slawistyczne, nr 4,  red. nacz. Krystyna Pieniążek-Marković, Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM, 2013, s. 265–276.
 18. “The Impact of Painting on Turgenev and Conrad’s Art”, Studia i Szkice Slawistyczne, red. Maria Giej, Opole, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, t. 12, 2013, ss. 19-28.
 19. Conrad a Polska. Joseph Conrad a Polska, Europa Środkowo-Wschodnia i Świat, t. 1, red. Wiesław Krajka, rec. B. Pudełko, Studia i Szkice Slawistyczne, red. Maria Giej, Opole, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, t. 12, 2013, ss. 149-153.
 20.  “Turgenev’s and Conrad’s Attitudes to Social Changes and Freedom in Virgil Soil and Under Western Eyes”, Literatury słowiańskie w kręgu tradycji kulturowych, red. Jolanta Greń-Kulesza, Opole, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2014, pp. 203-216.
 21. Agnieszka Adamowicz-Pośpiech, Seria w przekładzie. Polskie warianty prozy Josepha Conrada, rec. B. Pudełko, Polskie warianty prozy Josepha Conrada,  Kraków, Ruch Literacki 2/2014, pp. 264-265.
 22. ”The Treatment of Unrequited Love in Turgenev’s Virgin Soil and Conrad’s Under Western Eyes, [w:] Między tradycją a nowoczesnością. Tożsamość kobiety w przestrzeni domu, w historii, kulturze i na drogach emancypacji, red. Wanda Laszczak, Daria Ambroziak, Brygida Pudełko, Katarzyna Wysoczańska-Pająk, Opole, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2014, ss. 15-23.
 23. ”L’impression visuelle chez Tourgueniev et Conrad”, in: Conrad, Cahier de L’Herne, C. Maisonnat, J. Paccaud-Huguet eds. Paris: Editions de L’Herne, 2014, pp. 137-140.
 24. “Bird Imagery in Turgenev’s A Sportsman’s Sketches and Conrad’s The Mirror of the Sea”, in: Człowiek w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w kulturze. Od humanizmu do posthumanizmu, 2 vols., Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, vol. 2, 2014, pp. 49-61.
 25. “Tolstoy and Conrad’s Visions of Christianity, in:  Apology of Culture. Religion and Culture in Russian Thought, Artur Mrówczyński-Van Allen, Teresa Obolevitch, Paweł Rojek eds, Eugene OR., Pickwick Publications, 2015, pp. 119-128.
 26. “The Social Activity of a Writer and His/Her Literary Activities”, in: Conflict and Transformation, ed. Tadej Pirc, Ljubljana, A Priori, 2015, pp. 139-152.
 27. ”The Role of Dreams and Fantasy in  Turgenev’s Political Novels and Conrad’s Under Western Eyes”, Studia Slavica XIX/1, Joanna Czaplińska, Jana Raclavská eds., Opole, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, pp. 69-74.
 28. “The Ultimate Measure of a Man in Tolstoy.s War and Peace and Conrad’s ‘The Warrior’s Soul’”, L’Epoque Conradienne, vol. 39, ed. Nathalie Martinière, Limoges, Pulim, 2015, pp. 19-32. 
 29. May Sinclair’s and H. G. Wells’s Involvement in the Suffrage Movement”, Journal of History Culture and Art Research, vol. 4, no. 2, eds. Sinan Yılmaz and Edona Llukacaj, Karabük, Karabük Üniversitesi, 2015, pp. 56-70, http://dx.doi.org/10.7596/taksad.v4i2.433. (ISSN: 2147-0626)
 30. “Turgenev and Conrad’s Europeanism”, Polilog 5, Galina Nefagina, ed. Słupsk, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, (2015): 47-58.
 31. „Образ птицы в „Записках охотника” Ивана Тургенева и „Зеркале морей” Джозефа Конрада”, Славянская культура в Европе – история, настоящее и будущее. Сборник матерялов Международной научно-практической „онлайн-конференции.” В. Николова, М. Николова and А. Цыганенко, eds. Москва and София, Академия медиаиндустрии, Москва,Университет по библиотекознание и  информационни технологии, София, 2015, pp. 315-319. (ISBN 978-5-902899-12-9 Академия медиаиндустрии, ISBN 978-619-185-158-4 Университет по библиотекознание и  информационни технологии) („Obraz ptitsy v ‘Zapiskakh okhotnika’ Ivana Turgeneva i ‘Zerkale morei” Josepha Conrada”, Clovyanska kultura v Evrope – istopia, nastoyashchie i budushchee. Sbornik materialov Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy „Onlayn-konferentsi.” V. Nikolova, M. Nikolovaand A. Tsyganenko, eds. Moskva and Sofia, Akademia mediaindustrii, Moskva, Universitet po bibliotekoznanie i niformatsionni tekhnilogii, Sofia, 2015, pp. 315-319).  http://www.ipk.ru/index.php?id=2988
  http://ipk.ru/video/ipk/sbornik.pdf
 32. “Illegitimacy and Identity in the Fiction of Turgenev, James and Conrad”. Движение и пространство в славянските езици, литератури и култури. Сборник с доклади от ХІІ международни славистични четения, 2014 г. Т. 2. Литературознание и фолклористика.. Маргарита Младенова, Мая Радичева, Ина Христова, Елена Христова, Ани Бурова, Славея Димитрова, Тиха Георгиева, Радостина Петрова eds . София, УИ “Св. Климент Охридски”, 2015, pp. 187-193. (Dviženie i prostranstvo v slavânskite ezici, literaturi i kulturi : sbornik s dokladi ot XII meždunarodni slavistični četeniâ, 2014 g.. tom 2, Literaturoznanie i folkloristika, red. Margarita Mladenova, Maja Radicheva, Ina Christova, Anya Burova, Slaveya Dimitrova, Ticha Georgieva, Radostina Petrova, Sofia,  Universitetsko Izdatelstvo «Sv. Kliment Ohridski»,  2015, ss. 187-193).
 33. “The suffragette movement in H.G. Wells’s Ann Veronica and May Sinclair’s The Tree of Heaven”, Polilog 6, Galina Nefagina, ed. Słupsk, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, (2016): 143-153.
 34. “The roots of Chaadaev’s Philosophical Thought”, Logos i Ethos, vol. 43, ed. Teresa Obolevitch, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, 2016, pp. 65-75.
 35. Conrad: Eastern and Western Perspectives: Volume XXII. From Szlachta Culture to the 21 st Century, Between East and West: New Essays on Joseph Conrad’s Polishness, red. Wiesław Krajka, rec. B. Pudełko, Modern Language Review, Cambridge, Modern Humanities Research Association, t. 112.2 (2017), ss. 544-546.
 36. “From the Victorian ideal of the ‘Angel in the House’ to the Edwardian New Woman”, in: Witches and Angles – the Perception of Women in Ancient and Modern Cultures”, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Filia w Piotrkowie Trybunalskim, Piotrków Trybunalski, 2017, pp. 37-49.
 37. Katarzyna Sokołowska, Conrad and Turgenev: Towards the Real, rec. B. Pudełko, Conradiana, Texas Tech University Press, Vol. 47, No 3, 2015, pp. 271-274.
 38. “Leo Tolstoy’s and Joseph Conrad’s Relation to Music”, Yearbook of Conrad Studies, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Vol. 12, 2017, pp. 151–158. doi:10.4467/20843941YC.17.011.8668, ISSN 1899-3028.
 39. “Conrad’s ‘Gaspar Ruiz’ and Turgenev’s ‘King Lear of the Steppes’”, Studia et Documenta Slavica, 2018 nr 1-2 (5-6), ed. Joanna Czaplińska, Opole, Wydawnicwo Uniwersytetu Opolskiego, pp. 7-15. DOI: 10.25167/SetDS/2018/1-2/, ISSN: 2544-5634.
 40. “The Conflict between Woman’s Desire for Autonomy and her Internalization of Society’s Conservative Values in May Sinclair’s The Three Sisters”, Polilog 8, Galina Nefagina, ed. Słupsk, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, (2018): 135-142.

Redakcja książek:

Między tradycją a nowoczesnością. Tożsamość kobiety w przestrzeni domu, w historii, kulturze i na drogach emancypacji, red. Wanda Laszczak, Daria Ambroziak, Brygida Pudełko, Katarzyna Wysoczańska-Pająk, Opole, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2014.

Udział w konferencjach naukowych:

 1. III Międzynarodowa Konferencja Naukowa, UMCS Lublin – ‘‘Conrad’s Polish Footprints”  (29. 2001 – 01. 06. 2001) z referatem ”Conrad’s The Mirror of the Sea and Turgenev’s A Sportsman’s Sketches”
 2. XXX Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Londynie zorganizowana przez Joseph Conrad Society UK (01. 06 – 03. 06. 2004) z referatem ”Verbal and Non-verbal Communication in Conrad’s Under Western Eyes and Turgenev’s novels (Rudin, On the Eve, Smoke and Virgin Soil)”
 3. 40th Annual Conference of the Joseph Conrad Society UK, Londym, Wielka Brytania, 02-04.07.2015, z referatem “The Power to See, the Power to Make Visible and the Power to Control in Turgenev and Conrad’s Novels”.
 4. ”Conrad’s Europe” (21. 09 – 25. 09. 2004) z referatem ”Turgenev and Conrad’s Europeanism”
 5. XXXI Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Amsterdamie zorganizowana przez Joseph Conrad Society UK (07.07.– 07. 2005) – z referatem ”Leo Tolstoy’s War and Peace and Conrad’s ’The Warrior’s Soul’”
 6. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „BASEES 2006”, Cambridge, Wielka Brytania (30.03.2006-03.04.2006) zorganizowana przez the British Association for Slavonic and East-European Studies z referatem ”Turgenev and Conrad’s Representation of Oral Narration”
 7. IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa, UMCS Lublin –  ‘‘Conrad’s Polish-Ukrainian Footprints”  (19. 2006 – 23. 06. 2006) z referatem ”Conrad, Spasowicz and the Russian Writers: Turgenev and Dostoevsky”
 8. Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Limoges (Francja) – The “feminine” in Joseph Conrad’s Fiction: From Ideology to a Poetics of Heterogeneity – zorganizowana przez  EHIC (University of Limoges) and the Société conradienne française – z referatem “Female Portrayals in Conrad’s Under Western Eyes and Turgenev’s On the Eve and Virgin Soil”(14.09.06 – 16.09.06)
 9. Międzynarodowa Konferencja Conradystów – ”The Reception of the Work of Joseph Conrad – Readers Real and Implied” [„Recepcja Conrada: czytelnicy rzeczywiści i implikowani”], Kraków, Uniwersytet Jagielloński – Collegium Novum, 22 września – 26 września 2007 z referatem ”Conrad Through Gorky’s Eyes”
 10. Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Sankt-Petersburgu w Rosji – “И. С. Тургенев и мировая литература” (17.09.2008 – 19.09.2008) – zorganizowana w związku ze 190-tą rocznicą urodzin Iwana Turgieniewa z referatem “The Garnetts’ Impact on Conrad’s Reception of Turgenev’s Works”
 11. Miedzynarodowa Konferencja Naukowa w Pekinie, Chiny, zorganizowana przez Tsinghua University – Beyond Thoreau: American and International Responses to Nature (09-11.10.2008) z referatem “Nature in Conrad’s The Mirror of the Sea and Turgenev’s A Sportsman’s Sketches”
 12. Międzynarodowa Konferencja Naukowa w UAM w Poznaniu – “Tabu w oku szeroko otwartym” (08-10.12.2009) z referatem ”The Search for Identity in Conrad’s Under Western Eyes and Turgenev’s Virgin Soil”
 13. Międzynarodowa Konferencja Naukowa ”Conrad under California Skies”, Chapman University, Orange, California, USA (07-10.01 2010) – z referatem ”Turgenev and Conrad’s Emphasis on Visual Impression”
 14. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Double Dialogues w Toronto, Kanada, – “The Hunger Artist: Food and the Arts” – zorganizowana przez Centre for Comparative Literature, University of Toronto we współpracy z  Deakin University oraz University of Melbourne, Australia (19 – 21.08.2010) z referatem “Turgenev and Conrad’s Disillusionment with Radical Social and Political Changes in Vigil  Soil and Under Western Eyes”
 15. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Konradystów w Paryżu (14.09–19.09.2010) zorganizowana przez Joseph Conrad Society UK, La Société Conradienne Française oraz Suds d’Amériques-Mondes Atlantiques University of Versailles-St Quentin z referatem “Turgenev and Conrad’s Treatment of Isolated Men in Vigil  Soil and Under Western Eyes”.
 16. V Międzynarodowa Konferencja Naukowa, UMCS Lublin –  ‘‘Conrad’s Polish Footprints”  (12. 2011 – 16. 07. 2011) z referatem ”Intertextual and Text-Internal Patterns in Some Chosen Works by Turgenev and Conrad”
 17. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, ”Outposts of Progress: Joseph Conrad, Modernism and (Post)colonialism”, University of Cape Town, RPA, 05-10.12.2011, z referatem “Turgenev’s and Conrad’s Attitudes to Social Changes and Freedom in Virgin Soil and Under Western Eyes”.
 18. XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa (M)other Nature? Inscriptions, Locations, Revolutions, zorganizowana przez English Department, University of Bucharest, Rumunia, (31.05.2012 – 02.06.2012) z referatem “Conrad and Turgenev’s Delineations of Nature”.
 19. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Konradystów w Bath w Wielkiej Brytanii (04.07.2012 – 07.07.2012) zorganizowana przez Joseph Conrad Society UK z referatem “In Search of a Perfect Form and Style: The Impact of Music and Painting on Turgenev and Conrad’s Art”.
 20. Międzynarodowa konferencja “Solidarity, Memory and Identity” , Gdańsk (20-21.09.2012) zorganizowana przez Uniwersytet Gdański i Federal University of Parana, Brazylia z referatem “A Test of Character, Skill and Solidarity in Conrad’s The Mirror of the Sea”.
 21. Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Antropologia rosyjska. Inna wizja człowieka” (The Russian Anthropology. Another Vision of Man”), Wrocław (24-25.10.2012) zorganizowana przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego z referatem “Turgenev and Conrad’s Attempts in Turning History and Political Theory into a Fictional Story”.
 22. I Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Człowiek – Inny/Obcy Byt. „Człowiek w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w kulturze. Aspekt posthumanistyczny i transhumanistyczny, (08.05.2013 – 09.05.2013), Uniwersytet Śląski, Sosnowiec, z referatem „Bird Imagery in Turgenev’s A Sportsman’s Sketches and Conrad’s The Mirror of the Sea”.
 23. 1st Annual Conference of the Joseph Conrad Society of Japan, Atomi University, Tokio, Japonia, 22.06.2013, z referatem “Turgenev and Conrad’s Suspicious Treatment of Language as a Tyrannical Epistemological System”.
 24. XV Międzynarodowa Konferencja Slawistyczna. Polsko-wschodniosłowiańskie kontakty językowe, literackie, kulturowe. Historia, stan obecny i perspektywy rozwoju, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn, 28-29.06.2013 z referatem ”Gorky and Conrad”.
 25. IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wschód-Zachód. Dialog języków i kultur”, zorganizowana przez Instytut Neofilologii, Akademia Pomorska, Słupsk, 18-19.09.2013 z referatem ”Turgenev and Conrad’s Europeanism”.
 26. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Między tradycją a nowoczesnością, Tożsamość kobiety w przestrzeni domu, w historii, kulturze i na drogach emancypacji”, Uniwersytet Opolski, Opole, 07-08. 2013, z referatem “The Treatment of Unrequited Love in Turgenev’s Virgin Soil and Conrad’s Under Western Eyes”.
 27. 12th International Slavic Studies Conference “Movement and Space in Slavic Languages, Literatures and Cultures” (9-10.05.2014), Sofia University St. Kliment Ohridski, Sofia, Bułgaria, z referatem “Illegitimacy and Identity in the Fiction of Turgenev, James and Conrad”.
 28. International Academic Conference “Religion and Culture in Russian Thought” (29.05-30.05. 2014), Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie z referatem “Tolstoy and Conrad’s Visions of Christianity”.
 29. XVI Międzynarodowa Konferencja Slawistyczna „Polsko-wschodniosłowiańskie kontakty językowe, literackie, kulturowe”, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn, 24-25.06.2014 z referatem  ”The Role of Dreams and Fantasy in  Turgenev’s Political Novels and Conrad’s Under Western Eyes”.
 30. 40th Annual Conference of the Joseph Conrad Society UK, University of Kent, Canterbury, Wielka Brytania, 02-06.07.2014, z referatem “The Representation of Courage and Honour in Tolstoy’s War and Peace and Conrad’s ‘The Warrior’s Soul’”.
 31. Międzynarodowa Konferencja Naukowa ESSE 12 (the 12th Conference of the European Society for the Study of English) – 29.08 -02.09 2014, Uniwersytet Pavla Jozefa Šafárika w  Koszycach, Słowacja, z referatem “The Ultimate Measure of a Man in Tolstoy.s War and Peace and Conrad’s ‘The Warrior’s Soul’”.  
 32. International Week on English Studies – 08.05 10.05.2015, Karabuk University, Karabuk, Turcja, z referatem “May Sinclair’s and H. G. Wells’s Involvement in the Suffrage Movement”.
 33. I Международная научно – практическая „онлайн-конференция” „Славянская культура в Европе – история, настоящее и будущее”, 15.05.2015, Университет по библиотекознание и информационни технологии София, България, ФГБОУ ДПО «Академия медиаиндустрии» Москва, Россия, z referatem „ Образ птицы в „Записках охотника” Ивана Тургенева и „Зеркале морей” Джозефа Конрада”.
 34. Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Civil Unrest and Socio-Political Changes: Marginalisation, Disintegration, Exclusion” – 26- 29.05.2015, Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Tbilisi, Gruzja z referatem “The Social Activity of a Writer and His/Her Literary Activities”.
 35. X Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Wschód-Zachód. Dialog języków i kultur” – 18-19.06. 2015, Instytut Neofilologii, Akademia Pomorska w Słupsku, z referatem “The Suffragette Movement in H. G. Wells’s Ann Veronica and May Sinclair’s The Tree of Heaven”.
 36. 40th Annual Conference of the Joseph Conrad Society UK, Londym, Wielka Brytania, 02-04.07.2015, z referatem “The Power to See, the Power to Make Visible and the Power to Control in Turgenev and Conrad’s Novels”.
 37. 25th Conference of the Polish Association for the Study of English, Szczyrk 31.03 – 02.04.2016, “Multiculturalism, Multilingualism and the Self” zorganizowana przez Institute of English and Institute of English Cultures and Literatures, Uniwerstyet Śląski, Katowice, z referatem ” Marriage, Divorce, Sexuality and Gender Differences in the Edwardian Era”.
 38. Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Peter Chaadaev: Between the Love of Fatherland and the Love of Truth” zorganizowana przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Instituto de Filosofia Edith Stein in Granada, International Center for the Study of the Christian Orient in Granada, Tyniec, 05-08.06.2016 z referatem “The Roots of Chaadaev’s Philosophical Thought”.
 39. VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa – ‘‘Conrad’s Footprints”, UMCS Lublin, 20-24.06. 2016 z referatem ”May Sinclair and Joseph Conrad’s Criticism of Militant Feminism”.
 40. Międzynarodowa Konferencja Naukowa ESSE 13 (the 13th Conference of the European Society for the Study of English) – National University of Ireland, Galway 22.-26.08 2016 z referatem “Loss, Wasted Opportunities and Negative Effects of Self-Sacrifice in May Sinclair’s Life and Death of Harriett Frean”.
 41. Międzynarodowa Konferencja Naukowa  „Witches and angels – perception of women in ancient and modern cultures” („Wiedźmy i anioły – postrzeganie kobiet w dawnej i współczesnej kulturze”), Katedra Filologii Angielskiej Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim, Piotrków Trybunalski 15-16.09.2016 z referatem ”From the Victorian Ideal of the Angel in the House to the Edwardian New Woman”.
 42. Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Conradian Crosscurrents: Creativity and Critique”, Fordham University (Lincoln Center), the Consulate General of the republic of Poland in New York, The Kościuszko Foundation, New York 1-3.06.2017 z referatem “Conrad’s ‘Gaspar Ruiz’ and Turgenev’s ‘King Lear of the Steppes’”.
 43. XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wschód-Zachód. Dialog języków i kultur”, zorganizowana przez Instytut Neofilologii, Akademia Pomorska, Słupsk, 18-19.09.2017 z referatem ” The Conflict between Woman’s Desire for Autonomy and her Internalization of Society’s Conservative Values in May Sinclair’s The Three Sisters.
 44. II Międzynarodowa Konferencja Naukowa ”Dialogue in Literature and Language”, Instirtute of English, Humanitas University, Sosnowiec, 22-23. 09.2017, z referatem “An Attack on the Lack of Dialogue in a Late Victorian Middle-Class English Family in May Sinclair’s Mary Olivier: A Life.
 45. Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Joseph Conrad. Twixt Land and Sea”, zorganizowana przez Katedrę Filologii Angielskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Zakład Literatury Romantyzmu na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 17-18.11.2017, z referatem ”Tolstoy and Conrad’s Relation to Music”.
 46. Międzynarodowa Konferencja Naukowa – VII Symposium Opoliense “Salaciousness, Licentiousness, and Promiscuity in Literature, Culture, and Law,” Uniwersytet Opolski, 10-11.05.2018, z referatem ”Woman as a Mate and Comrade of Man in H.G. Wells’s The New Machiavelli.
 47. 2nd International Interdisciplinary Conference of the ICSAH Foundation (International Centre for Studies of Arts and Humanities) – “The Victim as a Cultural Expression: Representation, Perception, Symbolism”, University of Cyprus, Nicosia, Cyprus, 5-8.06.2018, z refereatem “Woman’s Rebellion Against Social Inequality in H.G. Wells’s Ann Veronica”.
 48.