Szkoła letnia języka niemieckiego w Krakowie od 8 do 28 lipca 2018

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych intensywną nauką języka i pobytem letnim w Krakowie.

  • Zajęcia językowe prowadzą lingwiści z Austrii.
  • Kursy – poziom średniozaawansowany i zaawansowany w wymiarze 60 godzin.
  • Wykłady gościnne o tematyce związanej z przejawami życia społecznego w Polsce.
  • Imprezy kulturalne i krajoznawcze.
  • Dodatkowy atut – okazja do trzytygodniowego, pobytu w Krakowie
  • Nauka i pobyt oraz cześć kulturalna i turystyczna – bezpłatne (koszt zamyka się w 200 złotych opłaty manipulacyjnej)

Formularz zgłoszeniowy ze strony internetowej www.bpz.uek.krakow.pl/szkola-letnia-jezyka-niemieckiego.html

oraz kopie certyfikatu lub zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka proszę przesłać pocztą lub drogą mailową malgorzata.trojanowska@uek.krakow.pl do dnia 4 czerwca 2018.