Zakład Slawistyki Zachodniej i Południowej

e-mail: amodelska@uni.opole.pl

Konsultacje

Prowadzone zajęcia:

 • Literatura powszechna,
 • Podstawy przekładu,
 • Technologie informacyjne,
 • Praktyczna nauka języka serbskiego,
 • Wprowadzenie do myśli feministycznej,
 • Wybrane zagadnienia z literatury serbskiej.

Absolwentka filologii polskiej ze specjalnością serbską i chorwacką w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Opolskiego. Pracę magisterską pt. Wątki erotyczne w poezji Pokolenia 56 (Halina Poświatowska, Stanisław Grochowiak, Małgorzata Hillar) napisała pod kierunkiem prof. dr. hab. Juliana Kornhausera, który był także jej promotorem w przewodzie doktorskim. Rozprawę doktorską pt. Dialogowy charakter świata przedstawionego w twórczości Mešy Selimovicia obroniła na Wydziale Filologicznym UO w 2007 roku.
W Zakładzie Slawistyki Zachodniej i Południowej (do 2014 r. Katedra Slawistyki) pracuje od 2000 roku, od 2008 roku na stanowisku adiunkta.

Wykaz publikacji

Monografia:

 1. „Niełatwo być człowiekiem”. O twórczości Mešy Selimovicia, Opole 2011.

Artykuły:

 1. Kobiece doświadczenie traumy wojennej w powieści Jasminy Musabegović „Skretnice”, (w:) Islam i muzułmanie w kulturze, literaturze i językach Słowian Południowych, red. A. Buras-Marciniak, Łódź 2016, http://dx.doi.org/10.18778/8088-249-2.12
 2. Portrety sefardyjskich kobiet na tle historii w powieści Gordany Kuić „Zapach deszczu na Bałkanach”, (w:) Kategorie kultury. 1. Czas, Kielce 2015, s. 299-308.
 3. Twórczość literacka Nafiji Sarajlić (1893–1970) jako próba naruszenia tradycyjnego modelu literatury bośniackiej, „Studia Slavica” 2015, t. XIX/2, s. 259-268.
 4. Portret matki w utworze Jasny Šamić „Carstvo sjenki”, „Studia Slavica” 2014, t. XVIII/2, s. 39-50.
 5.  „Kao da me nema” Slavenki Drakulić, czyli co wojna w Bośni znaczyła dla kobiet?, (w:) Literatura jako vyzva a apel, Opava 2014, ed. O. Mainx, Slezská  univerzita v Opavĕ, Opava 2014, s. 193-204.
 6.  „Smrt u muzeju moderne umjetnosti” Almy Lazarevskiej jako przykład ženskog ratnog pisma w literaturze bośniackiej, „Studia Slavica” 2013, XVII/2, s. 77-88.
 7. Nowatorstwo prozy fabularnej Mešy Selimovicia na tle literatury bośniackiej, (w:) Sarajevski filološki susreti I: zbornik radova (knj. II), Sarajevo 2012.
 8. Pomiędzy jawą a snem…Motyw piękna i przemocy w „Krystalicznej sieci” Mirko Kovača, [w:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 10. Sen, pod red. M. Bukwalta, T. Klimowicza, E. Komisaruk, M. Maciołek, S. Wójtowicz, „Slavica Wratislaviensia” 2012, CLV, s. 69-78.
 9. Literackie obrazy Bośni w świetle teorii postkolonialnej, „Serbian Studies Research” 2011, Vol. 2, No. 1, 165-176.
 10. Poszukiwanie tożsamości w powieści Sašy Stanišicia pt. „Jak żołnierz gramofon reperował”, „Studia Slavica” 2010, s. 55-62.
 11. Erotyki filozoficzne. O wierszach miłosnych Stanisława Grochowiaka, „Kwartalnik Opolski” 2010, nr 1, s. 71-84.
 12. Bośniacka sevdalinka jako przykład symbiozy elementów słowiańskich i niesłowiańskich. Rekonesans, „Południowosłowiańskie Zeszyty Naukowe. Język. Literatura. Kultura” 2010, nr 7, 225-232.
 13. Meša Selimović jako krytyk literacki, „Pamiętnik Słowiański” 2007, t. 57, z.2, s.83-103.
 14. Sarajewo, [w:] Miasto. Przestrzeń, topos, człowiek, redakcja naukowa Adrian Gleń, Jacek Gutorow, Irena Jokiel, Opole 2005, s.177-188.
 15. Problem wolności i zniewolenia w powieściach Mešy Selimovicia „Derwisz i śmierć” oraz „Twierdza”, „Slavica Wratislaviensia” 2004, s.101-108.
 16. Pierwsze powieści Mešy Selimovicia: „Tišine” oraz „Magla i mjesečina”, „Studia Slavica” 2004, s.135-146.
 17. Miłość jako światopogląd. O poezji Małgorzaty Hillar, „Kresy” 2004, nr 57-58, s.222-228.
 18. Wczesna twórczość Mešy Selimovicia, „Studia Slavica” 2003, s. 69-80.
 19. Autobiograf Meša Selimović, „Pamiętnik Słowiański” 2002, t. 52, z.2, s.89-98.

Recenzje:

 1. Rec.: B. Jezernik, Dzika Europa. Bałkany w oczach zachodnich podróżników, „Pamiętnik Słowiański” 2007, t.LVII, z.2, s.151-154.
 2. Rec.: Polacy w Bośni – Polacy o Bośni. Przewodnik bibliograficzny z komentarzami, opracowali Krzysztof Wrocławski – redakcja naukowa, Magdalena Bogusławska, Norbert Różycki, Warszawa 2003, „Pamiętnik Słowiański” 2005, t.LV, z.1, s.85-89.
 3. Rec.: M. Filipek, Literatura serbska w Polsce międzywojennej, Wrocław 2003, „Pamiętnik Słowiański” 2004, t.LIV, z.1, s.128-132.
 4. Rec.: J. Dziuba, Chorwacka psychodrama. Dramaturgia pokolenia „Prologu” 1968-1995, Gdańsk 2000, „Pamiętnik Słowiański” 2002, t.LII, z.1, s.74-77.
 5. Rec.: Studia nad współczesnymi językami i literaturami południowo- i zachodniosłowiańskimi, red. naukowa Władysław Lubaś i Mieczysław Balowski, Opole 2000, „Pamiętnik Słowiański” 2002, t.LII, z.2, s.7

Redakcja:

 1. Kultura bez cenzury (?). Materiały z konferencji naukowej II Symposium Opoliensis, pod red. Joanny Czaplińskiej i Anny Modelskiej-Kwaśniowskiej, Opole 2010.

 

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close