Zaktualizowane zostały plany dla III Filologii czeskiej i III roku Filologii rosyjskiej od podstaw.