1 lutego 2017 o godzinie 8.00 rozpoczyna się rekrutacja do Akademii Młodego Poligloty – projektu Wydziału Filologicznego UO, którego celem jest popularyzowanie i rozbudzanie zainteresowań związanych z nauką języków obcych oraz inspirowanie do rozwijania pasji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży. Pierwsze spotkanie 11.03.2017 r.  Więcej informacji na stronie http://poliglota.wfil.uni.opole.pl/