Redakcja czasopisma ADEPTUS serdecznie zaprasza do nadsyłania artykułów do numeru tematycznego Przełomowe ósemki (nie tylko czeskiej) historii” (nr 12/2018).

Pismo ADEPTUS, wydawane przez Instytut Slawistyki PAN, służy promocji osiągnięć młodych badaczy. Publikuje recenzowane, oryginalne teksty przygotowane przez doktorantów i doktorów nauk humanistycznych. Przewodnią ideą pisma jest umożliwienie tej grupie naukowców publikacji w systemie Open Access. Adeptus indeksowany jest m.in. w bazie Emerging Sources Citation Index (ESCI), wchodzącej w skład tzw. Web of Science Core Collection.

W załączeniu szczegóły dotyczące planowanego numeru. http://inslaw.wfil.uni.opole.pl/wp-content/uploads/ADEPTUS-CFP-PL.pdf

Termin nadsyłania artykułów: 31 maja 2018 r.