Przypominamy o trwaniu konkursu przekładowego Cena Susanny Roth 2019/Dny bohemistů!

Jak co roku tekstem konkursowym jest fragment nowo wydanej czeskiej książki – tym razem debiutu Anny Cimy Probudím se na Šibuji.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 marca 2019. Szczegółowe informacje o zasadach udziału i tekst do przekładu znajdą Państwo na naszych stronach: http://warsaw.czechcentres.cz/program/travel-events/cena-susanny-roth-2019/.