Instytut Slawistyki Uniwersytetu Opolskiego, Koło Naukowe Kultury Rosyjskiej Uniwersytetu Opolskiego, Opolski Oddział Wojewódzki Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód mają zaszczyt zaprosić wykładowców i studentów Instytutu Slawistyki na spotkanie z okazji Światowego Dnia Języka Rosyjskiego

Spotkanie odbędzie się 6 czerwca 2018 r. o godz. 10.00 w Studenckim Centrum Kultury w Opolu przy ul. Katowickiej 95.

Szczegółowy program spotkania w zaproszeniu poniżej.

zaproszenie