Rejestracje na zajęcia z wychowania fizycznego dla poszczególnych rodzajów studiów odbędą się według harmonogramu zamieszczonego w rozszerzeniu wiadomości.

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Informuje ze rejestracje na zajęcia z wychowania fizycznego dla poszczególnych rodzajów studiów odbędą się według podanego poniżej harmonogramu:

1. Studenci Studiów Stacjonarnych I Stopnia

ZAPISY 13-15.02.2017

Korekta Zapisów 16-19.02.2017

Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych 16.02.2017

2.Studenci Studiów Stacjonarnych II Stopnia

ZAPISY 13-15.02.2017

Korekta Zapisów 16-19.02.2017

Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych 16.02.2017

3. Studenci Studiów Niestacjonarnych I Stopnia

ZAPISY 20-24.02.2017

Terminy zjazdów

26.02.2017 8.00-11.15

12.03.2017 8.00-11.15

26.03.2017 8.00- 11.15

9.04.2017 8.00-11.15

23.04.2017 8.00- 9.30

4.Studenci Studiów Niestacjonarnych II Stopnia( tylko studenci instytutów nauk pedagogicznych i studiów edukacyjnych)

ZAPISY 20-24.02.2017

Terminy zjazdów

25.02.2017 8.00-10.15

11.03.2017 8.00-10.15

8.04.2017 8.00-10.15

5. Studenci Studiów Niestacjonarnych II Stopnia( wszystkie kierunki za wyjątkiem studentów instytutów nauk pedagogicznych i studiów edukacyjnych)

Zapisy 20-24.02.2017

Terminy Zajazdów

1.04.2017 8.00.-10.15

22.04.2017 8.00-10.15

6.05.2017 8.00-10.15

Zastępca Kierownika SWFiS mgr Mariusz Pająk .